ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Hypothyroidism (Case Report) [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1985; 19(2): 76-85

Hypothyroidism (Case Report)

Özçelik Okayer, Hülya Tanes, Hakan Ataker
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Bir Olgu Nedeniyle, Hipotiroidizm

Özçelik Okayer, Hülya Tanes, Hakan Ataker
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Özçelik Okayer, Hülya Tanes, Hakan Ataker. Hypothyroidism (Case Report). Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1985; 19(2): 76-85

Corresponding Author: Özçelik Okayer
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale