ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Psychiatric Problems in Dumping Syndrome [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1978; 12(3): 223-229

Psychiatric Problems in Dumping Syndrome

Ali İlhan Şener
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Bakırköy, İstanbul


Sendromdan Sonra Ortaya Çıkan Psikiyatrik Problemlerle Ele Aldığımız 3 Dumping Vakası Münasebetiyle

Ali İlhan Şener
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Bakırköy, İstanbul


Ali İlhan Şener. Psychiatric Problems in Dumping Syndrome. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1978; 12(3): 223-229

Corresponding Author: Ali İlhan Şener
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale