ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Wolhfart-Kugelberg-Welander Disease: Case Report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 131-133

Wolhfart-Kugelberg-Welander Disease: Case Report

Aysel Doğruer
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Bir Vak'a Dolayısıyle Wolhfart-Kugelberg-Welander Hastalığı

Aysel Doğruer
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Aysel Doğruer. Wolhfart-Kugelberg-Welander Disease: Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 131-133

Corresponding Author: Aysel Doğruer
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale