ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Clinical Scoring of Fetal Malnutrition [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 31-34

Clinical Scoring of Fetal Malnutrition

Filiz Candan Çıray, Sami Hatipoğlu, Esra Sönmez, Kutluhan Aksu, T. Olgun
Şişli Etfal Hastanesi 4. Çocuk Kliniği

OBJECTIVE: We searched the ratio of fetal malnutrition and the percentage of fetal malnutrition in AGA and SGA newborns using CANSCORE among the babies borned in Şişli Etfal Hospital Obstetrics and Gynecology Clinics between 15 May and 15 July 1996.
STUDY DESIGN: in 3 months period, the gestational ages of 1082 live born babies were determined and 902 newborns having the optimal conditions were estimated by estimated by CANSCORE.
RESULTS: By evaluating 902 newborns using CANSCORE total score was found below 24 in 152 newborns (%16.9) and accepted FM. Among 836 AGA newborns, 100 new borns (%11.96) have CANSCORE below 24 and accepted FM while 736 of them (88.04) were not FM. Among 66 SGA newborns, 52 newborns have (%78.7) CANSCORE below 24 accepted FM while the remaining 14 (%21.2) were not FM.
CONCLUSION: In our study, nutritional of status of new­ borns was evaluated by using simple clinical scoring method, CANSCORE. in the appropriate study group of 902 newborns, 152 were determined FM. According to Denver Intrauerin development curves, in 11.96% of ACA new- borns FM was detected, while the 21.21% of SGA newborns were not FM.

Keywords: CANSCORE: Clinical assesment of nutritional status, FM: Fetal Malnutrition SGA: Small for gestational age, AGA: Appropriate for gestational age

Fetal Malnutrisyonun Klinik Skorlaması

Filiz Candan Çıray, Sami Hatipoğlu, Esra Sönmez, Kutluhan Aksu, T. Olgun
Şişli Etfal Hastanesi 4. Çocuk Kliniği

AMAÇ: Çalışmamızda 15 Mayıs ve 15 Temmuz 1996 tarihleri arasında hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde doğan bebeklerde fetal malnutrisyon oranı ve fetal malnütre bebeklerin ACA ve SCA bebekler arasındaki dağılımının CANSCORE kullanarak araştırılması.
MATERYAL VE METOD: Çalışmamızda yukarıda belirtilen 3 aylık dönemde hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde canlı doğan 1082 bebekte gestasyon yaşı tayini yapılarak koşullara uygun 902 YD a CANSCORE uygulandı.
BULGULAR: CANSCORE'e göre, YD’lar değerlendiril­diklerinde çalışmaya alınan 902 YD'dan 152 (%16.9)'sinde CANSCORE toplam puanı 24'ün altında bulundu. Bu bebekler FM kabul edildi. ACA olan 836 (%88.04)'da FM yokken; 100 (%11.96)'da 24 ve altında olup bunlar FM kabul edildi.
SGA olan 66 YD'ın 14 (%21.2)'inde FM yokken, 52'sinde (%78.7) CANSCORE 24 ve altında bulundu, hunlar FM kabul edildi.
SONUÇ: Çalışmamızda uygulaması kolay olan klinik skorlama yöntemiyle (CANSCORE) YD’ların nutrisyonel durumu değerlendirilmiştir. Çalışma grubunun koşullarına uygun 902 YD'da 152'sinde (%16.9) FM saptanmıştır. Denver intrauterin gelişme eğrilerine göre ACA ve YD’lardan %11.96'sında FM saptanırken SCA YD’ların %21.21’inde FM bulunmaması dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler: CANSCORE: Nutrisyonel durumun klinik skorlaması, FM: Fetal Malnutrition, SGA: Small for gestational age, AGA: Appropriate for gestational age, YD: Yenidoğ, an

Filiz Candan Çıray, Sami Hatipoğlu, Esra Sönmez, Kutluhan Aksu, T. Olgun. Clinical Scoring of Fetal Malnutrition. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 31-34

Corresponding Author: Sami Hatipoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale