ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
An Eales Disease Presenting Focal Cerabral Neurological Signs [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1975; 9(1): 45-49

An Eales Disease Presenting Focal Cerabral Neurological Signs

Yıldırım Aktuna
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Fokal Serebral Nörolojik Belirtilerle Seyreden Bir Eales Hastalığı

Yıldırım Aktuna
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Yıldırım Aktuna. An Eales Disease Presenting Focal Cerabral Neurological Signs. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1975; 9(1): 45-49

Corresponding Author: Yıldırım Aktuna
LookUs & Online Makale