ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A Case of Hypothyroidism Simulating Status Asthmaticus and Status Epilepticus [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1985; 19(2): 112-116

A Case of Hypothyroidism Simulating Status Asthmaticus and Status Epilepticus

Özçelik Okayer, Hülya Tanes, Alpay Arıcan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Status Asmatikus ve Status Epileptikus'a Benzerlik Gösteren Bir Hipoparatiroidi Vakası

Özçelik Okayer, Hülya Tanes, Alpay Arıcan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Özçelik Okayer, Hülya Tanes, Alpay Arıcan. A Case of Hypothyroidism Simulating Status Asthmaticus and Status Epilepticus. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1985; 19(2): 112-116

Corresponding Author: Özçelik Okayer
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale