ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Reactive thrombocytosis secondary to infection in a patient with idiopathic thrombocytopenic purpura [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 48-52

Reactive thrombocytosis secondary to infection in a patient with idiopathic thrombocytopenic purpura

F. Kerim Küçükler, Çiğdem Y. Ersoy, S. Kerem Okutur, Cemal Bes, Göktuğ Şirin, Ülkü Kerimoğlu, Sertaç Öztürk, Levent Dalar, Fatih Borlu
Third Department of Internal Medicine, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

In treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) steroids, immunosuppresive agents and splenectomy is used to increase the platelet count. Reactive thrombocytosis is defined as an increase in platelet count above normal secondary to the presence of various conditions such as infection, trauma and malignancy. In the literature occurence reactive thrombocytosis in the setting of ITP has rarely been reported.

Keywords: ITP, Reactive thrombocytosis, Infection

İdiyopatik trombositopenik purpura tanısı olan bir hastada infeksiyona sekonder gelişen reaktif trombositoz

F. Kerim Küçükler, Çiğdem Y. Ersoy, S. Kerem Okutur, Cemal Bes, Göktuğ Şirin, Ülkü Kerimoğlu, Sertaç Öztürk, Levent Dalar, Fatih Borlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Kliniği, İstanbul

İdiyopatik trombositopenik pıtrpura (ITP) tedavisinde platelet sayısını arttırmak iciıı steroidler, immunsupresif ajanlar ve splenektomi kullanılmaktadır. Reaktif trombositoz infeksiyon, travma, malignaıısi gibi çeşitli durumlarda platelet sayısının normalin üzerine çıkmasıdır. Literatürde ITP hastalarında reaktif trombositozım görülebildiğine dair az sayıda yayın bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ITP, Reaktif trombositoz, İnfeksiyon

F. Kerim Küçükler, Çiğdem Y. Ersoy, S. Kerem Okutur, Cemal Bes, Göktuğ Şirin, Ülkü Kerimoğlu, Sertaç Öztürk, Levent Dalar, Fatih Borlu. Reactive thrombocytosis secondary to infection in a patient with idiopathic thrombocytopenic purpura. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 48-52

Corresponding Author: F. Kerim Küçükler, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale