ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Ultrasonographic Findings and Serum Beta-HCG Levels in Cases of Abortus Imminens [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(3): 36-41

Ultrasonographic Findings and Serum Beta-HCG Levels in Cases of Abortus Imminens

Almila Bal Yıldız, Nalan Karacaoğlu, Nimet Göker
Şişli Etfal Hastanesi 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

OBJECTIVE: To investigate the role of ultrasonographic findings and maternal serum Beta-HCG levels in assessing prognosis in first trimester pregnancies presenting with bleeding.
STUDY DESING: 42 asymptomatic patients and 35 patients diagnosed as abortus imminens, between 5-12 weeks of pregnancy, were observed until 12 weeks of pregnancy. Ultrasonography was performed and serum Beta-HCG levels were determined by RIA.
RESULTS: 13 pregnancies in the abortus imminens group
and 1 in the asymptomatic group resulted with spontaneous abortion. The gestational sac diameter in the abortus imminens group was smaller than in the asymptomatic group, this was statistically significant (p<0.01). When the graphic plot between sac diameter -values and serum Beta-HCG values was evaluated, the abortus rate was found to be 57 % in the abortus imminens cases which were not within the control group range.
CONCLVSION: Prognosis in immineris cases can be determined by gestational sac diameter -serum Beta- HCG values plotted against a standard graphic.


Keywords: Ahortus imminens, ultrasonography, Beta-HCG.

Abortus Ultrasonografik Bulgular ve Serum Beta-HCG Düzeyleri

Almila Bal Yıldız, Nalan Karacaoğlu, Nimet Göker
Şişli Etfal Hastanesi 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

AMAÇ: ilk trimester gebelerde ultrasonografik bulgu ve maternal serum Beta-HCG düzeylerinin prognozu belirlemedeki rolü araştırıldı.
MATERYAL ve METOD: 5-12 gebelik 42 asemptomatik gebe ile, abortus imminens 35 gebe, 12. haftaya dek izlendi. Ultrasonograjik değerlendirmeleri yapıldı ve serum Beta-HCG düzeyleri RfA yöntemiyle ölçüldü.
BULGULAR: Abortus imminens 13'ü, asemptomatik ise sadece biri spontan abortus ile sonuçlanmıştır. Ahortus imminens gebelik kese ölçümleri, asemptomatik olanlara göre istatistiksel olarak daha küçük (<0.01). Gebelik kesesi ölçümleriyle serum Beta-HCG düzey eğrileri değerlendirildiğinde kontrol grubu yer almayan abortus imminens % 57’lik düşük oranı saptandı.
SONUÇ: Abortus imminens ile gebelerin prognozu gebelik kesesi çepı-serum Beta-HCG düzey eğrileriyle belirlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Abortus imminens, ultrasonografi, Beta-HCG

Almila Bal Yıldız, Nalan Karacaoğlu, Nimet Göker. Ultrasonographic Findings and Serum Beta-HCG Levels in Cases of Abortus Imminens. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(3): 36-41

Corresponding Author: Almila Bal Yıldız, Türkiye
LookUs & Online Makale