ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Laparoscopic Gastrostomy in Children: 10 Years of Experience [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 169-172 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.15870

Laparoscopic Gastrostomy in Children: 10 Years of Experience

Ufuk Ates, Anar Gurbanov, Gulnur Gollu Bahadir, Nil Yasam Tastekin, Sumeyye Sozduyar, Ergun Ergun, Aydin Yagmurlu, Murat Cakmak, Tanju Aktug, Huseyin Dindar, Meltem Bingol Kologlu
Department of Pediatrics, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Objectives: Laparoscopic gastrostomy is a widely used procedure in children with failure to thrive, feeding disorders, or neurologic impairment. Various methods of laparoscopic gastrostomy and fixing stomach to abdominal wall have been described. Trocar site primary gastrostomy under laparoscopic control is a simple and easy technique that does not require special instruments and a kit. The aim of this study was to present 10 years of experience in laparoscopic gastrostomy.
Methods: The charts of 128 children who underwent laparoscopic gastrostomy between 2006 and 2016 were retrospectively reviewed. The data, including demographics, operative procedures, and complications, were recorded. All children underwent preoperative contrast imaging and 24-hour Ph monitorization. In all patients, the trocar site primary gastrostomy was done. A gastrostomy tube or a button was inserted into the stomach in the center of a purse–string suture loop, and the stomach was fixed to the anterior rectus sheath extracorporeally.
Results: There were 49 girls (38.3%) and 79 boys (61.7%). The mean age was 50 months at surgery (1 day–18 years), and the average body weight was 13 kg (2300 gr–65 kg). Both laparoscopic Nissen fundoplication and gastrostomy were done in 116 (90.6%) patients, and 12 (9.4%) patients had only laparoscopic gastrostomy. Infection at the site of gastrostomy, which was treated by antibiotics, was the most common complication, observed in 14 (11%) patients. Peritoneal leakage within 30 days was seen in 9 (7%) patients. Severe dislodgement of gastrostomy resulting in operative intervention occurred in 5 (3.9%) patients. Granuloma developed in 4 (3.1%) patients and was treated with silver nitrate.
Conclusion: The trocar site primary laparoscopic gastrostomy is a safe and easy technique with complication rates comparable to other gastrostomy methods.

Keywords: Child, fundoplication, gastrostomy.

Çocuklarda laparoskopik gastrostomi uygulaması: On yıllık deneyim

Ufuk Ates, Anar Gurbanov, Gulnur Gollu Bahadir, Nil Yasam Tastekin, Sumeyye Sozduyar, Ergun Ergun, Aydin Yagmurlu, Murat Cakmak, Tanju Aktug, Huseyin Dindar, Meltem Bingol Kologlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Laparoskopik gastrostomi, beslenme bozuklukları, nörolojik hastalığı veya büyüme gelişme geriliği olan çocuklarda yaygın olarak kullanılan bir prosedürdür. Gastrostomi tüpü takılması uygulama tekniğine göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Laparoskopik trokar yerinden yapılan primer gastrostomi, özel enstrümantasyon ve kit gerektirmeyen basit ve kolay bir tekniktir. Bu çalışmada, 10 yıllık gastrostomi deneyimlerinin sunulması amaçlanmıştır.
Yöntem ve Gereçler: 2006-2016 yılları arasında laparoskopik gastrostomi uygulanan 128 çocuğun verileri geriye dönük olarak incelendi. Demografik bilgiler, operatif işlemler ve komplikasyonlar da dahil olmak üzere veriler kaydedildi. Tüm çocuklara preoperatif kontrastlı görüntüleme ve 24 saatlik Ph monitörizasyonu uygulandı. Tüm hastalara trokar giriş yerinden primer gastrostomi yapıldı. Mide laparoskopik olarak trokar yerinden çekildi, mideden pursestring bir dikiş geçilerek mide rektus kasının anterioruna ekstrakorporeal olarak sabitlendi ve gastrostomi tüpü veya butonu yerleştiridi.
Bulgular: 49 kız (% 38,3) ve 79 erkek (% 61,7) çocuk vardı. Cerrahi öncesi süre (1 gün-18 yıl) ortalama yaş 50 aydı ve ortalama vücut ağırlığı 13 kg (2300 gr-65 kg) idi. 116 (% 90,6) çocuğa hem laparoskopik Nissen fundoplikasyonu hem gastrostomi; 12 hastada (% 9,4) sadece laparoskopik gastrostomi uygulandı. En sık görülen komplikasyon antibiyotik ile tedavi edilen gastrostomi alanı enfeksiyonuydu (n=14). 9 (% 7) hastada 30 gün içinde periton kaçağı görüldü. 5 çocukta gastrostomi tüpünün çıkması nedeni ile ameliyat gerekti. 4 çocukta gastrostomi çevresinde granülom gelişti, gümüş nitrat ile yakılarak tedavi edildi.
Sonuç: Trokar giriş yerinden yapılan primer laparoskopik gastrostomi, komplikasyon oranlarının diğer laparoskopik gastrostomi yöntemleriyle karşılaştırılabilir olduğu, güvenli ve kolay bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, fundoplikasyon, gastrostomi

Ufuk Ates, Anar Gurbanov, Gulnur Gollu Bahadir, Nil Yasam Tastekin, Sumeyye Sozduyar, Ergun Ergun, Aydin Yagmurlu, Murat Cakmak, Tanju Aktug, Huseyin Dindar, Meltem Bingol Kologlu. Laparoscopic Gastrostomy in Children: 10 Years of Experience. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 169-172

Corresponding Author: Ufuk Ates, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale