ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Subarachnoid hemorrhage [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(1): 7-16

Subarachnoid hemorrhage

Yunus Aydın, Halit Çavuşoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Klniği, İstanbul

-

Keywords: -

Subaraknoid kanama

Yunus Aydın, Halit Çavuşoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Klniği, İstanbul

-

Anahtar Kelimeler: -

Yunus Aydın, Halit Çavuşoğlu. Subarachnoid hemorrhage. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(1): 7-16

Corresponding Author: Yunus Aydın
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale