ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Reversible Dysrhythmia Due To Therapeutic Use Of Moclobemide [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 102-104

Reversible Dysrhythmia Due To Therapeutic Use Of Moclobemide

Semir Abbasoğlu, Mustafa Canbakan, Vahdet Koşucu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,4. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Kısa Etkili MAO-A İnhibitörü Alımına Bağlı Reversibl Distritmi

Semir Abbasoğlu, Mustafa Canbakan, Vahdet Koşucu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,4. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Semir Abbasoğlu, Mustafa Canbakan, Vahdet Koşucu. Reversible Dysrhythmia Due To Therapeutic Use Of Moclobemide. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 102-104

Corresponding Author: Semir Abbasoğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale