ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Surgical Treatment of Giant Liver Hemangioma, Case Report and Literature Review [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 318-321 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.09815

Surgical Treatment of Giant Liver Hemangioma, Case Report and Literature Review

Gül Bora Makal, Bilgehan Cağdaş Sonbahar, Nejdet Özalp
Medical Park Ankara Hospital, Ankara, Turkey

Hemangiomas are the most common benign primary hepatic neoplasms, often being incidentally discovered. In most of the cases, they are small, asymptomatic and often require follow up. Giant hemangiomas are known as being larger than 5 cm and mostly consists of a cavernous haemangioma, is usually asymptomatic, diagnosed incidentally. In this study, we aimed to show that giant hemangiomas would be treated safely with surgical resection without transarterial embolization before the surgery.
We present a 56-year-old male patient with liver hemangioma, who was diagnosed incidentally on thorax computarised tomography and consulted to thorax disease clinic with coughing complaint for a month.
A case, which is rarely mentioned in literature, of a 30 cm sized asymptomatic giant cavernous hemangioma treated by surgical resection without any complication.
We suggest that some patients should go through surgical treatment even if they do not have any complaint. Not only symptoms but also size and risk of rupture by trauma should be considered in these cases. However, all possible circumstances must be taken under consideration. Transarterial embolization is not the necessary.

Keywords: Cavernous hemangioma, giant hemangioma; hepatic hemangioma.

Dev karaciğer hemanjiomunun cerrahi tedavisi; vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Gül Bora Makal, Bilgehan Cağdaş Sonbahar, Nejdet Özalp
Medical Park Ankara Hastanesi, Ankara - Turkey

Amaç: Hemanjiyomlar en yaygın benign primer hepatik tümörler olup, çoğunlukla tesadüfen keşfedilmiştir. Olguların çoğunda küçük, asemptomatik ve genellikle takip gerektirirler. Dev hemanjiyomların 5 cm’den büyük olduğu bilinmektedir. Çoğunlukla asemptomatik tesadüfen saptanan kavernöz hemanjiomdan oluşur.Biz bu olgu sunumunda dev hamanjiomların ameliyat öncesi transarteriyel embolizasyon yapılmadan güvenle cerrahi olarak tedavi edilebileceğini göstermek istedik.
Yöntem: Göğüs hastalıkları kliniğine 1 aydır olan öksürük şikayeti ile başvuran hastada tesadüfen toraks tomografide saptanan karaciğer hemajiomlu 56 yaşındaki hastayı sunmaktayız. Bu olguda literatürde nadir bahsedilen 30cm boyutundaki asemptomatik dev kavernöz hemanjiom cerrahi rezeksiyonla komplikasyonsuz olarak tedavi edildi.
Sonuç: Biz bazı hastalara herhangi bir şikayetleri olmasa bile cerrahi tedavi uygulanması gerektiğini öneriyoruz. Bu vakalarda semptomların yanı sıra boyut ve travma ile rüptür olma riski de göz önüne alınmalıdır. Transarteriyel embolizasyon zorunlu değildir.

Anahtar Kelimeler: Kavernöz hemanjiyom, dev hemanjiyom, hepatik hemanjiyom

Gül Bora Makal, Bilgehan Cağdaş Sonbahar, Nejdet Özalp. Surgical Treatment of Giant Liver Hemangioma, Case Report and Literature Review. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 318-321

Corresponding Author: Gül Bora Makal
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale