ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Birth in Collum Uteri Insufficiency [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1975; 9(1): 50-54

Birth in Collum Uteri Insufficiency

Füruzan Selcen
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Kadın Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye


Son 1,5 Yılda Gördüğümüz Collum Uteri Yetersizliği Vak'alarında Doğum Seyri

Füruzan Selcen
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Kadın Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye


Füruzan Selcen. Birth in Collum Uteri Insufficiency. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1975; 9(1): 50-54

Corresponding Author: Füruzan Selcen
LookUs & Online Makale