ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Is it a two variable equations?: a rare association of familial mediterranean fever and celiac disease [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(3): 252-254 | DOI: 10.5350/SEMB.20160401050829

Is it a two variable equations?: a rare association of familial mediterranean fever and celiac disease

Yasin Şahin1, Halil Kocamaz2, Evrim Özen3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Anabilim Dalı, İstanbul - Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Anabilim Dalı, Denizli - Türkiy
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep - Türkiye

Objective: We present a 15-year-old male patient with a diagnosis of Familial Mediterranean Fever followed up for 6 years, then diagnosed with also Celiac disease.
Case: The patient with Familial Mediterranean Fever (FMF) was admitted to the pediatric emergency unit many times in the last month with the complaint of recurrent widespread and epigastric pain. Acute phase reactants were in normal range in nearly half of his admissions. Since he had a family history of Celiac disease, at the age of 10, he was referred for Celiac disease serology exmination, but the result was normal. Due to the presence of severe epigastric tenderness and pain at the last visit, gastroduodenoscopy was performed and multiple biopsies were obtained. After gastroduodenoscopy procedure, tissue transglutaminase (tTG) antibody IgA level was reanalysed and the result was >300 U/ml. The pathology result was also consistent with Celiac disease.
Conclusion: The diagnosis of Celiac disease is difficult in patients with FMF because both of them have similar clinical symptoms. Even if previous screening is negative for Celiac disease as in this case, Celiac disease should be considered as it may cause delay in diagnosis, particularly in patients with Familial Mediterranean Fever who have similar symptoms and a positive family history for celiac disease.

Keywords: Familial mediterranean fever, child, celiac disease, abdominal pain.

İki bilinmeyenli denklem mi? ailevi akdeniz ateşi ve çölyak hastalığı nadir birlikteliği

Yasin Şahin1, Halil Kocamaz2, Evrim Özen3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Anabilim Dalı, İstanbul - Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Anabilim Dalı, Denizli - Türkiy
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep - Türkiye

Amaç: Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) tanısı ile 6 yıldır takip edilen ve sonrasında Çölyak hastalığı tanısıda alan 15 yaşında erkek bir olguyu sunmak istedik.
Olgu: AAA tanısı olan hasta son 1 aydır tekrarlayan yaygın ve epigastrik karın ağrısı yakınmalarıyla defalarca kez çocuk acile başvurmuştu. Başvuruların yaklaşık olarak yarısında akut faz belirteçleri normal saptanmıştı. Ailesinde Çölyak hastalığı öyküsü olduğu için, 10 yaşında iken hastaya çölyak hastalığı serolojisi bakılmış, ancak sonucu normal tespit edilmişti. Son başvurusunda şiddetli epigastrik ağrı ve hassasiyetin olması üzerine hastaya gastroduodenoskopi yapılarak çok sayıda biyopsi alındı. Gastroduodenoskopi sonrası tekrar bakılan doku transglutaminaz antikoru IgA düzeyi > 300 U/ml saptandı. Patolojisi ise Çölyak hastalığı ile uyumlu idi.
Sonuç: Benzer klinik bulgulara sahip olduğu için AAA tanılı hastalarda Çölyak hastalığı tanısı konulması güçleşmektedir. Bu olgu nedeniyle bu tip semptomları olan AAA hastalarında daha önceden Çölyak hastalığı yönünden tetkik edilse bile özellikle aile öyküsü de varsa hastamızda da olduğu gibi tanı gecikmesine neden olabileceği için Çölyak hastalığı düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ailesel akdeniz ateşi, çocuk, çölyak hastalığı, karın ağrısı.

Yasin Şahin, Halil Kocamaz, Evrim Özen. Is it a two variable equations?: a rare association of familial mediterranean fever and celiac disease. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(3): 252-254

Corresponding Author: Yasin Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale