ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A Case of Actinomyces Bovis and Acute Appendicitis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(3): 259-265

A Case of Actinomyces Bovis and Acute Appendicitis

Kamuran Arer, Kadir Yücetürk
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye


Bir Acut Appendicitis Vakasında Akciğer Actynomyces Bovis'i ve Tedavisi

Kamuran Arer, Kadir Yücetürk
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye


Kamuran Arer, Kadir Yücetürk. A Case of Actinomyces Bovis and Acute Appendicitis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(3): 259-265

Corresponding Author: Kamuran Arer
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale