ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Shock [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(4): 396-400

Shock

Ahmet Nasuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Şok (Tarif, Tasnif ve Fizyopatoloji)

Ahmet Nasuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Ahmet Nasuhoğlu. Shock. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(4): 396-400

Corresponding Author: Ahmet Nasuhoğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale