ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Fetal intracranial hemorrhage associated with alloimmune thrombocytopenia [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 131-133

Fetal intracranial hemorrhage associated with alloimmune thrombocytopenia

Emrah Can, Muhittin Çelik, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Selda Arslan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Cerebral hemorrhage during fetal period may be related to various etiologies. The frequency of intraventricular hemorrhage in neonates is reported to be 25-45%. Neonatal alloimmune thrombocytopenia (NAIT) develops when fetal thrombocytes lack an antigen which is derived either from mother or the father. Typically affected newborns are healthy after birth and during early postnatal period, they may show moderate or severe symptoms including fetal intracranial hemorrhage related to the degree of thrombocytopenia. A newborn with an antenatal diagnosis of fetal intracranial hemorrhage who postnatally was found to have NAIT was presented in this case report.

Keywords: Fetal intracranial haemorrage, alloimmune thrombocytopenia, cranial ultrasonography

Alloimmun trombositopeni ilişkili fetal intrakraniyal kanama

Emrah Can, Muhittin Çelik, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Selda Arslan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Fetal dönemde serebral kanama oldukça farklı nedenlere bağlı olarak gelişen patolojik bir durumdur. Yenidoğanda ventriküller içi kanama sıklığı yaklaşık %25-45 oranında bildirilmektedir. Neonatal alloimmun trombositopeni fetal trombositlerin baba veya anne kaynaklı olarak bir antijenden yoksun kalması durumunda gerçekleşmektedir. Yenidoğanlar tipik olarak sağlıklı iken, erken postnatal dönemde trombositopenin derecesi ile orantılı olarak fetal intrakranial kanama dahil olmak üzere orta ve şiddetli bulgular gösterebilir. Bu yazıda antenatal dönemde tespit edilen fetal intrakraniyal kanama olgusunda postnatal tanı konulan alloimmun trombositopeni sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fetal intrakranial kanama, alloimmun trombositopeni, kranial ultrasonografi

Emrah Can, Muhittin Çelik, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Selda Arslan. Fetal intracranial hemorrhage associated with alloimmune thrombocytopenia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 131-133

Corresponding Author: Emrah Can
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale