ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Treatment Method and Results of Percutaneous Pinning and Dynamic External Fixator Application for Unstable Distal Radius Fractures [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 173-178 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.07078

The Treatment Method and Results of Percutaneous Pinning and Dynamic External Fixator Application for Unstable Distal Radius Fractures

Adnan Kara1, Erden Ertürer2, Faik Seçkin3, Şenol Akman3, Irfan Öztürk4
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medipol University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Istinye University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Bilim University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objective: The aim of the present study was to present the results of patients with unstable distal radius fracture treated with closed reduction and percutaneous fixation followed by application of the Pennig dynamic wrist fixator to allow early wrist motion.
Methods: Twenty-five patients diagnosed with distal radius fracture and treated with closed reduction and percutaneous fixation followed by application of a dynamic wrist fixator were included in the study. There were 15 (60%) male and 10 (40%) female patients. The mean age of the patients was 47.32 (20–76) years. The mean period between initial trauma and operation was 8.52 (1–23) days. All patients were allowed active shoulder, elbow, and finger exercises immediately after surgery.
Results: Radiological evaluation was performed according to the criteria described by Sarmiento and modified by Lidström. Results were excellent in 12 (46.15%), good in 11 (42.30%), and fair in 3 (11.55%) patients. No patient had poor result. Functional scores were assessed according to the Gartland–Werley classification and modified by Sarmiento. Results were excellent in 14 (56%), good in 8 (32%), and moderate in 3 (12%) patients.
Conclusion: Use of the Pennig dynamic wrist fixator in the treatment of unstable distal radius fractures has advantages, such as ease of use, minimal surgical trauma, allowing early rehabilitation, and early return to daily activities as well as increased anatomical and functional results.

Keywords: Distal radius fracture, dynamic fixator; unstable fracture.

Stabil olmayan radius distal uç kırıklarında perkütan çivileme ve dinamik el bileği eksternal fiksatörü ile tedavi yöntemi ve sonuçlarımız

Adnan Kara1, Erden Ertürer2, Faik Seçkin3, Şenol Akman3, Irfan Öztürk4
1Medipol Üniversitesi Tıp fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstinye Üniversitesi Tıp fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Bilim Üniversitesi Tıp fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda instabil radius distal uç kırığı nedeniyle kapalı redüksiyon ve K teli ile tespit sonrası erken el bileği hareketine izin veren Pennig tipi dinamik eksternal fiksatör (Orthofix, Srl, Italya) uygulanan hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kapalı redüksiyon ve perkütan K teli ile tespiti takiben dinamik el bileği eksternal fiksatörü uygulanan instabil radius distal uç kırıklı 25 olgu (15 erkek [%60], 10 kadın [%40], yaş ortalaması 47.32 [20-76yaş]) değerlendirildi. Travma sonrası ortalama 8.52 (1-23) günde ameliyat edilen hastalara, ilk gün aktif omuz, dirsek ve parmak egzersizleri başlanarak normal günlük aktivitelerine geri dönmeleri sağlandı.
Bulgular: Radyolojik-anatomik sonuçlar Lidström’ün geliştirdiği Sarmiento tarafından modifiye edilen radyolojik kriterlerlere göre yapıldı. Oniki olguda (%46.15) mükemmel, onbir olguda (%42.30) iyi, üç olguda (%11.55) ise orta sonuç elde edildi. Kötü sonuç alınan hasta bulunmamaktaydı. Fonksiyonel sonuçlar Sarmiento tarafından modifiye edilen Gartland-Werley’in geliştirdiği skorlama sistemi ile değerlendirildi. Hastaların ondördünde (%56) mükemmel, sekizinde (%32) iyi, üçünde de (%12) orta sonuç alındığı saptandı.
Sonuç: Stabil olmayan radius distal uç kırıklarının tedavisinde Pennig tipi dinamik el bileği eksternal fiksatörü; kolay uygulanması, minimal cerrahi travma yaratması, erken dönemde rehabilitasyona izin vererek hastaların normal günlük aktivitelerine kısa sürede geri dönmelerini sağlaması ile birlikte başarılı anatomik ve fonksiyonel sonuçlara ulaşılması açılarından tercih edilebilir bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Distal radius kırığı, instabil kırık, dinamik fiksatör

Adnan Kara, Erden Ertürer, Faik Seçkin, Şenol Akman, Irfan Öztürk. The Treatment Method and Results of Percutaneous Pinning and Dynamic External Fixator Application for Unstable Distal Radius Fractures. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 173-178

Corresponding Author: Adnan Kara, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale