ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Presumed amniotic fluid embolism: case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 244-247 | DOI: 10.5350/SEMB.20140227042131

Presumed amniotic fluid embolism: case report

Günseli Özdemir1, Arzu Koçbebek1, Şerife Bilgin1, Ayşe Hancı2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezioloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amniotic fluid embolism, also referred to as anaphylactoid syndrome of pregnancy, is a rare obstetric emercency that may commonly manifest itself during pregnancy, delivery or immediate postpartum period. A case report of 24 year-old women, at 38 week’s gestation of her pregnancy who suffered probable amniotic fluid embolism at 12 h postpartum following caeseraen section under general anaesthesia, with the development of cardiopulmonary arrest and coagulopathy, is outlined. Based on a high index of suspicion, aggressive therapy was instituted immediately including critical care setting and she recovered completely. In this case report, we aimed to highlight the importance of early diagnosis and treatment for favourable outcome.

Keywords: Amniotic fluid embolism, hemorrhage, dissemine intravascular coagulation,cardiopulmonary arrest.

Muhtemel amnion sıvı embolisi: Olgu sunumu

Günseli Özdemir1, Arzu Koçbebek1, Şerife Bilgin1, Ayşe Hancı2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezioloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amnion sıvı embolisi, sıklıkla gebelik, doğum veya doğum sonrası erken dönemde ortaya çıkan gebeliğin anaflaktoid sendromu olarak tanımlanan nadir obstetrik bir acildir. Genel anestezi altında sezaryen seksiyo sonrası 12. saatte hemoraji, koagülopati ve kardiyopulmoner arrest gelişmesi üzerine muhtemel amnion sıvı embolisi olarak değerlendirilen 24 yaşında 38 haftalık gebe kadın olgusu sunuldu. Ciddi şüphe üzerine yoğun bakım şartlarını da içeren medikal tedavi acil olarak başlatıldı ve hastada tam şifa sağlandı. Bu olgu sunumunda başarılı sonuç için erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Amnion sıvı embolisi, hemoraji, dissemine intravasküler koagülasyon, kardiyopulmonerarrest.

Günseli Özdemir, Arzu Koçbebek, Şerife Bilgin, Ayşe Hancı. Presumed amniotic fluid embolism: case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 244-247

Corresponding Author: Ayşe Hancı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale