ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Serum Lipids During the Course of Acute Myocardical Infarction [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(3): 211-219

Serum Lipids During the Course of Acute Myocardical Infarction

Suat Efe, Berrin Uslu, Semir Abbasoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Miyokard İnfarktüsünü İzleyen Günlerde Kan Lipidlerinde Görülen Değişmeler

Suat Efe, Berrin Uslu, Semir Abbasoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Suat Efe, Berrin Uslu, Semir Abbasoğlu. Serum Lipids During the Course of Acute Myocardical Infarction. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(3): 211-219

Corresponding Author: Suat Efe
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale