ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Relation Between Pregnancy, Hormonal Contraceptives and Genital Mycosis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(1): 57-63

Relation Between Pregnancy, Hormonal Contraceptives and Genital Mycosis

Peker Özkara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Kadın Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye


Gebelik ve Hormonal Kontraseptiflerle Genital Mikozların İlişkisi

Peker Özkara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Kadın Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye


Peker Özkara. Relation Between Pregnancy, Hormonal Contraceptives and Genital Mycosis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(1): 57-63

Corresponding Author: Peker Özkara
LookUs & Online Makale