ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Hydatic Cysts [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1978; 12(3): 161-167

Hydatic Cysts

N. Apaydın, S. R. Öner, A. Özler
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye


Değişik Lokalizasyonlu Kist Hidatikler

N. Apaydın, S. R. Öner, A. Özler
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye


N. Apaydın, S. R. Öner, A. Özler. Hydatic Cysts. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1978; 12(3): 161-167

Corresponding Author: N. Apaydın
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale