ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Effect of smoking in pregnancy on various maternal and fetal complications [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(3): 19-23

Effect of smoking in pregnancy on various maternal and fetal complications

Inci Davas, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Özge Yılmaz, Çağan Yardım, Atıf Akyol, Başak Baksu
Second Department of Obstetrics and Gynecology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: This study was performed to characterize the effect of smoking on pregnancy complications.
Study Design: 1000 pregnant women were grouped into 4 categories: (Nonsmokers, 1+-5 cigarettes per day, 6+-10 cigarettes per day and more than 10 cigarettes per day) and they were retrospectively analyzed.
Results: The mean age of the study was 28+-3.4.The odds ra¬tio for preeclampsia was 0.64 and for preterm labour was 1.2.
Conclusion: Smoking increases the incidence of preterm labour and intrauterine growth restriction but by a dose related manner it decreases the incidence of preeclampsia.


Gebelikte sigara kullanımının maternal ve fetal komplikasyonlar üzerine etkileri

Inci Davas, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Özge Yılmaz, Çağan Yardım, Atıf Akyol, Başak Baksu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışma, sigara kullanımının çeşitli gebelik komplikasyonları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için yapıldı.
Gereç ve Yöntem: Sigara kullanımına göre dört gruba ayrılan 1000 gebe kadın (Sigara kullanmayanlar, günde 1-5 adet sigara içenler,günde 6-10 adet sigara içenler, günde 10’dan fazla sigara içenler) retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Çalışma grubunun ortalama yaşı 28+-3A idi.Preeklampsi için odds oranı 0.64 preterm eylem için odds oranı 1.2 idi.
Yorum: Sigara kullanımı, preterm eyleme ve fetusta büyüme geriliğine yol açmaktadır; ancak preeklampsi insidansını azaltmaktadır.


Inci Davas, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Özge Yılmaz, Çağan Yardım, Atıf Akyol, Başak Baksu. Effect of smoking in pregnancy on various maternal and fetal complications. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(3): 19-23

Corresponding Author: Inci Davas, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale