ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A Pediatric Case of Granulomatous Appendicitis Operated Due to Recurrent Abdominal Pain [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 124-126 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.03780

A Pediatric Case of Granulomatous Appendicitis Operated Due to Recurrent Abdominal Pain

Hasan Madenci1, Cuneyt Ugur2, Sabit Dere3, Muhammed Burhan Tekin3, Meryem Ilkay Eren Karanis4
1Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences Türkiye, Konya City Health Application and Research Center, Konya, Türkiye
2Department of Pediatrics, University of Health Sciences Türkiye, Konya City Health Application and Research Center, Konya, Türkiye
3Department of Pediatric Surgery, Konya City Hospital, Konya, Türkiye
4Department of Pathology, Konya City Hospital, Konya, Türkiye

Granulomatous appendicitis (GA) is granulomatous inflammation of the appendix wall. It is generally idiopathic; however, it may also be associated with many diseases such as Crohn’s disease, parasitic infections, tuberculosis, or foreign bodies. An 11-year-old male patient, with a 3-month history of abdominal pain and bilious vomiting, had right lower quadrant abdominal tenderness. His white blood cell count was 8.6 x103/µL. An abdomen ultrasound was considered to show plastron appendicitis and an appendectomy was performed. Microscopically, thickening of the appendix wall with edema, fibrosis and lymphoid infiltration was observed. The patient was evaluated as idiopathic GA since no disease was detected that caused GA. When the appendix has a firm consistency and is difficult to separate from the surrounding tissues, GA should be considered before malignancy, particularly in the pediatric age group. An appendectomy should be performed before deciding on radical surgery.

Keywords: Bilious vomiting, carcinoid tumor, granulomatous appendicitis, pediatric, recurrent abdominal pain

Tekrarlayan Karın Ağrısı Nedeniyle Ameliyat Edilen Pediatrik Granülomatöz Apandisit Olgusu

Hasan Madenci1, Cuneyt Ugur2, Sabit Dere3, Muhammed Burhan Tekin3, Meryem Ilkay Eren Karanis4
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya İl Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Konya
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya İl Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Konya
3Konya Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Konya
4Konya Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, Konya

Granülomatöz apandisit (GA), apendiks duvarının granülomatöz iltihabıdır. GA genellikle idiyopatiktir; ancak Crohn hastalığı, paraziter enfeksiyonlar ve tüberküloz gibi birçok hastalık veya yabancı cisimler ile de ilişkili olabilir. Üç aydır karın ağrısı ve safralı kusma şikayetleri olan 11 yaşında erkek hastada sağ alt kadranda karın hassasiyeti mevcuttu. Hastanın beyaz küre sayısı 8,6 x10^3/µL idi. Batın ultrasonu plastron apandisit olarak değerlendirildi ve apendektomi yapıldı. Mikroskobik olarak apendiks duvarında ödem, fibrozis ve lenfoid infiltrasyon ile kalınlaşma gözlendi. Hasta GA'ya neden olan bir hastalık saptanmadığı için idiyopatik GA olarak değerlendirildi. Apendiksin sağlam bir kıvama sahip olduğu ve çevre dokulardan ayrılmasının zor olduğu durumlarda özellikle pediatrik yaş grubunda malignite öncesi GA düşünülmelidir. Radikal cerrahiye karar vermeden önce apendektomi yapılmalıdır. (SETB-2022-12-267)

Anahtar Kelimeler: Safralı kusma, karsinoid tümör, granülomatöz apandisit, pediatrik, tekrarlayan karın ağrısı

Hasan Madenci, Cuneyt Ugur, Sabit Dere, Muhammed Burhan Tekin, Meryem Ilkay Eren Karanis. A Pediatric Case of Granulomatous Appendicitis Operated Due to Recurrent Abdominal Pain. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 124-126

Corresponding Author: Cuneyt Ugur
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale