ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Photo Sensible Epilepsy [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 297-300

Photo Sensible Epilepsy

İsak Pardo
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Işığa Duyarlı (Fotosansible Epilepsi) ve T.V. Karşısında Epilepsi Nöbetleri

İsak Pardo
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


İsak Pardo. Photo Sensible Epilepsy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 297-300

Corresponding Author: İsak Pardo
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale