ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
MRI as a Aiagnostic Tool for Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria: A Case Report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 565-568 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.03443

MRI as a Aiagnostic Tool for Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria: A Case Report

Bade Von Bodelschwingh, Huseyin Ozkurt
Department of Radiology, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) is a type of hematopoietic stem cell disease and the clinical manifestation of the disease is mainly a combination of anemia and thrombosis. Intravascular hemolysis in PNH leads to hemosiderosis in renal cortex as a rare pattern of hemochromatosis. With this case presentation, we aim to show the radiological findings of this disease.

Keywords: Hemochromatosis, hemosiderosis; magnetic resonance imaging; paroxysmal nocturnal hemoglobinuria; radiology.

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüride bir Tanı Aracı Olarak Manyetik Rezonans Görüntüleme; Vaka Sunumu

Bade Von Bodelschwingh, Huseyin Ozkurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Paroksismal nocturnal hemoglobinüri (PNH) hemolitik anemi ile sonuçlanan bir hematopoetik kök hücre hastalığıdır. Klinik bulgular hastalığın neden olduğu anemi ve trombozlar sonucu ortaya çıkmaktadır. PNH hastalığında görülen intravasküler hemoliz böbrek kortekslerinde hemosiderin moleküllerinin birikimine neden olarak bu hastalığın kendine özgü radyolojik bulgularını oluşturmaktadır. Bu olgu sunumuyla PNH hastalığının radyolojik bulgularını göstermeyi amaçladık. (SETB-2021-05-158)

Anahtar Kelimeler: Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri, Hemokromatozis, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Radyoloji

Bade Von Bodelschwingh, Huseyin Ozkurt. MRI as a Aiagnostic Tool for Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria: A Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 565-568

Corresponding Author: Bade Von Bodelschwingh
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale