ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Trans arterial microcatheter embolization treatment for bleeding bronchial artery branch [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 120-123

Trans arterial microcatheter embolization treatment for bleeding bronchial artery branch

Kosti Can Çalışkan1, Sıtkı Mert Ulusay1, Ender Uysal1, Şebnem Türk2, Zeki Karpat1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye

In the case which is followed in intensive care unit because of multitrauma, reiterative hemoptysis issue due to hemorrhage arising from right bronchial artery was treated with the operation of endovascular embaluzation of bronchial arter. Hemoptysis was not detected after the operation. In the course of patient’s long duration in intensive care unit, developing pneumonia in lower lobe of right lung and trauma which happenned in lung parenchyma because of intubation cannula during the process of intubation pave the way for hemoptysis, in the
case, which was thought that the patient cannot tolerate surgical treatment, endovascular treatment was got off the ground by using embolizan material – coil combination.

Keywords: Haemoptysis, bronchial artery embolisation

Kanayan bronşial arter dalının transarterial mikrokatater embolizasyon ile tedavisi

Kosti Can Çalışkan1, Sıtkı Mert Ulusay1, Ender Uysal1, Şebnem Türk2, Zeki Karpat1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye

Multitravma nedeniyle yoğun bakım ünitesinde takip edilen olguda sağ bronşiyal arter dalından kaynaklanan kanamaya bağlı tekrarlayıcı hemoptizi sorunu bronşial arterin endovasküler embolizasyonu (BAE) işlemi ile tedavi edildi. İşlem sonrasında hemoptizi saptanmadı. Hastanın uzun süre yoğun bakım ünitesinde kalışı sırasında, sağ akciğer alt lobta gelişen pnömoni ve entübasyon işlemi sırasında entübasyon kanülünün akciğer parankiminde yapmış olduğu travma hemoptizi için zemin hazırlamış olup, cerrahi olarak tedaviyi tolere edemiyeceği düşünülen olguda embolizan madde - koil kombinasyonu kullanılarak endovasküler tedavi başarı ile uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Hemoptizi, bronşial arter embolizasyonu

Kosti Can Çalışkan, Sıtkı Mert Ulusay, Ender Uysal, Şebnem Türk, Zeki Karpat. Trans arterial microcatheter embolization treatment for bleeding bronchial artery branch. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 120-123

Corresponding Author: Sıtkı Mert Ulusay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale