ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Two Cases of Myoma Insitatus Nascendii [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(4): 332-337

Two Cases of Myoma Insitatus Nascendii

Ülkü Gökdemir
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuarı, İstanbul, Türkiye


İki Myoma İnsitatus Nascendi Vak'ası Münasebetiyle

Ülkü Gökdemir
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuarı, İstanbul, Türkiye


Ülkü Gökdemir. Two Cases of Myoma Insitatus Nascendii. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(4): 332-337

Corresponding Author: Ülkü Gökdemir
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale