ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 7 (4)
Volume: 7  Issue: 4 - 1973
ORIGINAL RESEARCH
1.Preamatüre ve Yeni Doğan Normal Bebeklerde İmmünoglobulinlerin Kantitatif Tayinleri
Mazhar Aksoy, Yücel Güngördü
Pages 195 - 210
Abstract |Full Text PDF

2.Yeni Doğanın Anestezi Özellikleri
Cahit Bergil, Raife Torun
Pages 211 - 216
Abstract |Full Text PDF

3.Xeroderma Pigmentosum
Selahattin Ergelen, Bekir Baysal
PMCID: PMC2  Pages 217 - 222
Abstract |Full Text PDF

4.Nörotik Sendromla Kombine Bir Takayashu Vak'ası
Halis Karsu
Pages 223 - 228
Abstract |Full Text PDF

5.Evvelce Albee Ameliyatı Geçirmiş POTT' lu Bir Hastada On Yıl Sonra Tezahür Eden Lumbalji Dolayısiyle
Rıfkı Bilge
Pages 229 - 232
Abstract |Full Text PDF

6.Yeni Doğanda Respiratuar Bozukluklar ve (Resuscitate) Canlandırma
Nevin Bozbora
Pages 233 - 240
Abstract |Full Text PDF

7.Temporal Lob Tümörlerinde Görülen Temporal Lob Epilepsileri
Yıldırım Aktuna
Pages 241 - 244
Abstract |Full Text PDF

8.İstanbul Çocuk Hastanesinin 10 Yıllık Yeni Doğan Anestezisi
Raife Torun, Cihat Bergil
Pages 245 - 251
Abstract |Full Text PDF

9.Kronik Hepatitlerin Sınıflandırılması
Halis Karsu
Pages 252 - 256
Abstract |Full Text PDF

10.Nadir Görülen Bir Konjenital Mitral Stenozu Vak'ası
Aydın Arık, Nimet Kayaalp, Ayhan Caner, Fikret Maçin, Cemal Berksoy
Pages 257 - 269
Abstract |Full Text PDF

11.Haberler
Fikret Pamir
Pages 270 - 271
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale