ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 7 (1)
Volume: 7  Issue: 1 - 1973
ORIGINAL RESEARCH
1.Oral Antibiyoterapide Dozların Alım Saati, Yemeklerle İlişkisi, Miktarı ve Süresi
Vedat Onan
Pages 3 - 6
Abstract |Full Text PDF

2.Multipl Organ Lokalizasyonu Gösteren Bir Kist Hidatik Vak'ası
Halis Karsu
Pages 7 - 12
Abstract |Full Text PDF

3.Safra Yolları Cerrahisinin Özellikleri ve Bugünkü Durumu
Nureddin Apaydın, Sait Öner, Olcay Derman
Pages 13 - 22
Abstract |Full Text PDF

4.Safra Kesesi ve Safra Yolları Ameliyatlarından Sonra Görülen Komplikasyonlar
Nesim Kalma
Pages 23 - 37
Abstract |Full Text PDF

5.İstanbul Çocuk Hastanesinin 10 Yıllık 6 Yaşına Kadar Olan Çocuk Anestezileri
Cahit Bergil, Raife Torun
Pages 38 - 51
Abstract |Full Text PDF

6.İmmünite
Arif Kayaalp, Nimet Kayaalp
Pages 52 - 58
Abstract |Full Text PDF

7.İmmünosupressif Medikasyonda Yan Etkiler
Arif Kayaalp
Pages 59 - 62
Abstract |Full Text PDF

8.Bir Aplastik Anemi Vak'ası Dolayısı İle Aplastik Anemilere Genel Bir Bakış
Nadire Güresin, Akif Kütükoğlu
Pages 63 - 76
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale