ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The value of intraoperative neurophysiological monitoring in neurosurgery operations [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 1-7 | DOI: 10.5350/SEMB.20170208074605

The value of intraoperative neurophysiological monitoring in neurosurgery operations

Ahmet Murat Müslüman, Burak Özdemir, Kadir Altaş, Muyassar Mirkhasilova, Songül Meltem Can, Mustafa Kılıç, Adem Yılmaz
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul - Türkiye

Any manipulation or resection procedures during surgery of neural system or its surrounding structures carries a high risk of causing damage to the neural tissue. Existing intraoperative imaging tools provide only information about anatomic situation. Because of this insufficiency, both physicians and patients are displeased with additional neural deficits. Using intraoperative neurophysiological monitoring (IONM) that evaluate neurological function simultaneously is very important. It is also used in other surgical operations. In our article, we report importance and advantages of IONM in neurosurgical operations

Keywords: Sensory pathways, motor pathways, neurophysiology, noromonitoring, evoked potentials.

Nöroşirürji ameliyatlarında intraoperatif nörofizyolojik monitörizasyonun yeri ve önemi

Ahmet Murat Müslüman, Burak Özdemir, Kadir Altaş, Muyassar Mirkhasilova, Songül Meltem Can, Mustafa Kılıç, Adem Yılmaz
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul - Türkiye

Sinir sistemi ya da çevre yapıların cerrahi girişimlerinde uygulanacak her türlü manipülasyon ve rezeksiyon girişimlerinin nöral dokuya zarar verme riski yüksektir. Mevcut intraoperatif görüntüleme araçları ancak anatomik durum hakkında bilgi vermektedir. Bu araçların nöral dokunun fonksiyonu hakkında bilgi verememesi hem hekimlerin hem de hastaların beklentilerini karşılayamamaktadır ve postoperatif dönemlerde ek nörolojik hasarlar görülebilmektedir. Nörofizyolojik işlevselliği eş zamanlı değerlendirmesi açısından intraoperatif nörofizyolojik monitörizasyon (İONM) kullanımı önem arz etmektedir. Diğer cerrahi branşlarda da kullanılmaktadır. Bu derlememizde İONM kullanımının nöroşirürjideki önemi ve avantajlarından bahsedeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Duyusal yollar, motor yollar, nörofizyoloji, nöromonitörizasyon, uyarılmışpotansiyeller.

Ahmet Murat Müslüman, Burak Özdemir, Kadir Altaş, Muyassar Mirkhasilova, Songül Meltem Can, Mustafa Kılıç, Adem Yılmaz. The value of intraoperative neurophysiological monitoring in neurosurgery operations. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 1-7

Corresponding Author: Ahmet Murat Müslüman, Türkiye
LookUs & Online Makale