ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Serum leptin and BMI changes in policystic over syndrome patients with metformin and dietary applications [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 12-18

Serum leptin and BMI changes in policystic over syndrome patients with metformin and dietary applications

Nurdan Nurullahoğlu, Selma Nihan Karakaya, Özgür Akbayır, Gonca Yıldırım, Birgül Güraslan, Hakan Güraslan, Ali Ismet Tekirdağ
Bakırköy Obstetrics and Pediatrics Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: The aim of this study was to evaluate the effects of metformin and standardized diet for weight loss on body mass index and the possible mechanisms of its action through leptin in over-weight and obese polycystic ovary syndrome (PCOS) patients and which method is effective to determine the relation between serum leptin level and. BMP
Study Design: Our study included 88 over-weight, and obese PCOS patients who had. no other health problem, with age variation between 20-30 years. The patients were later divided into two groups, patients taking metformin and patients having diet program for weight loss.
Results: In both of the groups the BMI was significantly decreased. The weight loss was more in the group which was treated with metformin and this difference was also statistically significant. In both of the groups the serum leptin levels were decreased parallely to the weight loss, however the in the leptin serum values were observed to be more in the group with metformin treatment and there was also statistical difference between, the groups on this matter.
Conclusions: Metformin affects the serum leptin levels in over-weight and obese PCOS patients with an unknown mechanism. Separately from the adipose tissue decreas, it shows direct suppressive effect on leptin formation.

Keywords: PCOS, metformin, BMI

Polikistik over sendromlu hastalarda metformin ve diyet uygulamalarıyla serum leptin ve body mass indeks (BMI) değişimleri

Nurdan Nurullahoğlu, Selma Nihan Karakaya, Özgür Akbayır, Gonca Yıldırım, Birgül Güraslan, Hakan Güraslan, Ali Ismet Tekirdağ
Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada amacımız kilolu ve ohez polikistik over sendromlu hastalarda metformin ve standart zayıflatıcı diyet tedavisi ile vücut leptin seviyeleri ve BM! (Body Mass Index)‘inde meydana yelen değişikliklerin önemli olup olmadığını ve hangi yöntemde leptin değişiminin daha etkin olduğu¬nu, leptin düzeyleri ile BMI arası ilişkinin derecesini sapta¬maktı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda yaşları 20-30 arası değişen kilolu ve ohez PKOS (Polikistik Over Sendromu) dışında sağlık sorunu olmayan 88 hasta alındı. Hastalar metformin ve standart zayıflatıcı diyet alan iki gruba ayrıldı.
Bulgular: BMI‘i her iki grupta da belirgin olarak azaldı. Kilo kaybı metformin alan grupta daha fazlaydı ve bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlıydı. Serum leptin konsantrasyonları her iki grupta da kilo kaybı He paralel olarak azaldı, ancak metformin grubunda azalma dalıa fazla idi ve iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
Sonuç: Metformin; kilolu ve ohez PKOS‘lu kişilerde serum leptin seviyeleri üzerinde bilinmeyen bir mekanizma ile etkili olmakta, cıdipoz doku azalmasından ayrı olarak direkt leptin oluşumu üzerinde supresif bir etki göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: PCOS, Metformin, Leptin, BMI

Nurdan Nurullahoğlu, Selma Nihan Karakaya, Özgür Akbayır, Gonca Yıldırım, Birgül Güraslan, Hakan Güraslan, Ali Ismet Tekirdağ. Serum leptin and BMI changes in policystic over syndrome patients with metformin and dietary applications. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 12-18

Corresponding Author: Nurdan Nurullahoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale