ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Acute Hemorrhagic Edema of Infancy: A Two-Case Report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 220-223 | DOI: 10.5350/SEMB.20170419063548

Acute Hemorrhagic Edema of Infancy: A Two-Case Report

Lida Bülbül, Nevin Hatipoğlu, Neslihan Özkul Sağlam, Canan Hasbal Akkuş, Sami Hatipoğlu
Department of Pediatrics, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Acute hemorrhagic edema of infancy is a leukocytoclastic small vessel vasculitis of young children that is limited to the skin, generally has a benign course without systemic involvement, and does not require treatment. It is characterized by fever, edema of the lower extremities, and wide purpuric rash of the skin. It typically affects infants aged 6–24 months with a history of recent respiratory system illness. An 11-month-old and a 57-month-old cases with acute hemorrhagic edema of infancy who concurrently have a lower respiratory system infection are presented in this case report.

Keywords: Acute hemorrhagic edema of infancy, leukocytoclastic vasculitis; purpura.

Akut İnfantil Hemorajik Ödem: İki Olgu Sunumu

Lida Bülbül, Nevin Hatipoğlu, Neslihan Özkul Sağlam, Canan Hasbal Akkuş, Sami Hatipoğlu
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul - Türkiye

Akut infantil hemorajik ödem, süt çocuklarında, deride sınırlı, küçük damarları tutan lökositoklastik vaskülit olup, genellikle iyi seyirlidir, sistemik tutulum gelişmez ve sıklıkla tedavi gerekmemektedir. Hastalık ateş, ödem ve alt ekstremitelerde ciltte geniş purpurik raş döküntüsü ile karekterizedir. Tipik olarak yakın dönemde solunum yolu enfeksiyonu öyküsü olan 6-24 aylık bebeklerde görülür. Bu yazıda, aynı zamanda alt solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan, 57 ve 11 aylık, iki akut infantil hemorajik ödem olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akut infantil hemorajik ödem, lökositoklastik vaskülit, purpura

Lida Bülbül, Nevin Hatipoğlu, Neslihan Özkul Sağlam, Canan Hasbal Akkuş, Sami Hatipoğlu. Acute Hemorrhagic Edema of Infancy: A Two-Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 220-223

Corresponding Author: Lida Bülbül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale