ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Prevalance of ENT-Diseases Among Primary Schoolchildren in Çağlayan District [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(1): 7-11

The Prevalance of ENT-Diseases Among Primary Schoolchildren in Çağlayan District

Aslı Batur Çalış, Ertuğrul Yavuz, Hüseyin Seven, Aras Şenvar
Şişli Etfal Hastanesi KBB Kliniği

OBJECTIVE: To research the prevalance of ENT-diseases among primary schoolchildren in Çağlayan, İstanbul.
MATERIAL AND METHOD: in March 1997, an ENT examination was arranged for 768 children in the İzzet Paşa Primary School in Çağlayan. The findings were all registered. Therapy was given to the cases with pathologic findings. Their parents and teachers were informed of' these pathologies.
RESULTS: Out of the 768 cases accepted in the study, 354 were girls and 413 were boys. 354 cases were recorded as normal, the remaining 414 cases were found to have pathologic findings.

Keywords: ENT diseases, primary shoolchildren, prevalance.

Çağlayan Semti İlkokul Çocukları Arasında KBB Hastalıkları Prevalansı

Aslı Batur Çalış, Ertuğrul Yavuz, Hüseyin Seven, Aras Şenvar
Şişli Etfal Hastanesi KBB Kliniği

AMAÇ.· İstanbul Çağlayan'da ilkokul çocukları arasında KBB hastalıkları prevalansının araştırılması.
MATERYAL VEMETOD: Mart 1997 ayında, İzzet Paşa İl­köğretim Okulu'nda eğitim ve öğretim gören toplam 768 öğ­renci KBB muayenesinden geçirilerek bulguları kaydedildi. Patoloji saptanan olgulara tetkik ve tedavi önerildi, öğret­men ve ebeveynler bilgilendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan toplan 768 öğrencinin 355' i kız, 413’ü erkek öğrenciydi. KBB muayenesi sonucunda 354 olgu normal olarak değerlendirilirken, kalan 414 öğrencide çeşitli patolojiler saptandı.

Anahtar Kelimeler: KBB hastalıkları, ilkokul ç, ocukları, prevalans.

Aslı Batur Çalış, Ertuğrul Yavuz, Hüseyin Seven, Aras Şenvar. The Prevalance of ENT-Diseases Among Primary Schoolchildren in Çağlayan District. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(1): 7-11

Corresponding Author: Aslı Batur Çalış, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale