ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Serum Transferrine value as a Tumor marker [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 24-26

Serum Transferrine value as a Tumor marker

Emine Özçelik, Bahar Türkmen, Şebnem Ciğerci, Nezaket Eren
Şişli Etfal Hastanesi Biokimya ve Klinik Biokimya Laboratuarı

We analyzed the serum levels of transferrin (TRF) in 60 patients with cancer having metastasis and without metastatis. We observed the mean value of the serum TRF as 2,22±0,62 g/L in cancer patients and 1,81±030 g/L in metastatic patients and 2,63±0,58 gr/L in non-metastatic patients. The mean value of the serum TRF was 3,00±0,57 gr/L in control group. We found a significant difference between the control group and patients have non-metastasis and also between control group and patients have metastasis (p: 0,0001 and p: 0,0000, respectively). But there was not a significant difference between control group and nonmetastatic group (p: 0,2466). According to our results, we can suggest that in terms of the determining metastasis in patients with cancer, the serum levels of the TRF is readily appliable and useful test.


SERUM TRANSFERRİN'İN TÜMÖR MARKER'I OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Emine Özçelik, Bahar Türkmen, Şebnem Ciğerci, Nezaket Eren
Şişli Etfal Hastanesi Biokimya ve Klinik Biokimya Laboratuarı

60 metastatik ve nonmetastatik kanserli hastada serum transferrin (TRF) düzeyleri tayin edildi. Serum TRF düzeylerini kanserli hasta grubunda 2,22±0,61 g/L, metastatik kanserli grupta 1,81±0,30 g/L, nonmetastatik kanserli grupta 2,63±0,58 g/L bulduk. Kontrol grubunda ise serum TRF düzeyi 3,00±0,57 g/L idi. Kontrol grubu ve kanserli hasta grubu arasında anlamlı fark bulundu (p: 0,0001 ). Ayrıca nonmetastik ve metastatik kanserli hasta grubu arasında (p: 0,0000) ve kontrol grubu ile metastatik kanserli grup arasında anlamlı fark vardı (p: 0,0000). Ama kontrol grubu ve nonmetastatik kanserli hasta grubu arasında anlamlı fark yoktu (p: 0,2466). Bu sonuçlara göre malign hastalıklarda metastaz varlığının gösterilmesinde serum TRF tayininin kolaylıkla uygulanabilir ve yararlı bir test olduğu görüldü.


Emine Özçelik, Bahar Türkmen, Şebnem Ciğerci, Nezaket Eren. Serum Transferrine value as a Tumor marker. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 24-26

Corresponding Author: Emine Özçelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale