ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Comparison of the Effects of Metoclopramide and Ondansetron on Emergency Service Observation Times in Acute Gastroenteritis-Related Nausea and Vomiting Cases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 186-189 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.80217

Comparison of the Effects of Metoclopramide and Ondansetron on Emergency Service Observation Times in Acute Gastroenteritis-Related Nausea and Vomiting Cases

Mustafa Ahmet Afacan, İsmail Tayfur
Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: The aim of the present study was to compare the effect of metoclopramide and ondansetron treatments on the emergency department observation time in acute gastroenteritis-related nausea and vomiting (NV).
Methods: The study was conducted retrospectively on 297 patients diagnosed with acute gastroenteritis in a training and research hospital's emergency service observation unit within 6 months. Patients with gastroenteritis who were diagnosed with NV were divided into two groups according to the treatment they received in the observation unit. Patients who received 4 mg ondansetron slow infusion therapy were classified as Group 1, and patients who received 10 mg metoclopramide slow infusion therapy were classified as Group 2.
Results: The average age of the patients was 39.57±18.75 years. Of the 297 participants, 56.6% (168) were female. Among them, 51.5% (153) received ondansetron (Group 1), and 48.5% (144) received metoclopramide (Group 2). 6.9% weakness–numbness and 4.9% akathisia were detected due to metoclopramide use. There were no adverse effects related to ondansetron use. The duration of observation ranged from 19 to 75 min in Group 1 and from 42 to 122 min in Group 2. Nineteen (13.2%) patients in Group 2 and 5 (3.3%) patients in Group 1 revisited the emergency department within 24 h due to ongoing complaints.
Conclusion: In conclusion, side effects of weakness and akathisia due to metoclopramide use were observed. However, no side effects were observed due to ondansetron use. Additionally, the use of ondansetron showed a shorter observation time and less recurrent admission to the emergency department. Therefore, ondansetron is a more effective drug in the treatment of NV associated with acute gastroenteritis.

Keywords: Gastroenteritis, metoclopramide; nausea; ondansetron; vomiting.

Akut Gastroenterit İlişkili Bulantı ve Kusma Olgularında Metoklopramid ve Ondansetronun Acil Servis Gözlem Sürelerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Mustafa Ahmet Afacan, İsmail Tayfur
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada akut gastroenterite bağlı bulantı ve kusmada metoklopramid ve ondansetron tedavilerinin acil servis gözlem sürelerine etkisini karşılaştırmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, 6 aylık süre içerisinde, bir eğitim ve araştırma hastanesinin acil servis gözlem ünitesinde, akut gastroenterit tanısı alan 297 hasta üzerinde geriye dönük olarak gerçekleştirildi. Bulantı ve kusma şikayetleri ile gelen gastroenterit tanılı hastalar gözlem ünitesinde aldıkları tedaviye göre iki gruba ayrıldı. Ondansetron 4 miligram (mg) infüzyon tedavisi alan hastalar Grup 1 olarak ve metoklopramid 10 mg infüzyon tedavisi alan hastalar Grup 2 olarak kabul edildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 39,57 ± 18,75 idi; Katılımcıların yüzde 56,6'sı (168) kadındı. Hastaların 51.5%'i (153) ondansetron (Grup 1) ve 48.5%'i (144) metoklopramid (Grup 2) tedavisi almıştı. Grup 1'de gözlem süresi 19 ile 75 dakika arasında, Grup 2'de 42 ile 122 dakika arasında değişmiştir. Grup 2'deki 19 hasta (13,2%) ve Grup 1'deki 5 hastanın (3,3%) devam eden şikayetler nedeniyle 24 saat içinde acil servise tekrar başvurduğu görüldü.

Sonuç: Çalışmada metoklopramid kullanımına bağlı 6.9% güçsüzlük-uyuşukluk, 4.9% akatizi tespit edildi. Ondansetron kullanımına bağlı yan etki görülmedi. Bununla birlikte ondansetron kullanımında daha kısa gözlem süresi ve acil servise daha az tekrarlayan başvuru saptandı. Bulgularımız akut gastroenterit ile ilişkili bulantı ve kusma tedavisinde ondansetronun daha etkili bir ilaç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gastroenterit, bulantı, kusma, metoklopramid, ondansetron

Mustafa Ahmet Afacan, İsmail Tayfur. Comparison of the Effects of Metoclopramide and Ondansetron on Emergency Service Observation Times in Acute Gastroenteritis-Related Nausea and Vomiting Cases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 186-189

Corresponding Author: Mustafa Ahmet Afacan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale