ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Pigmented villonodüler synovitis of the knee joint [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 53-55

Pigmented villonodüler synovitis of the knee joint

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Sami Yakut, Muhammet Acar
Department of Radiology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Pigmented villonodular synovitis ( PVNS ) is a benign, proliferative disease of the synovial membrane of joints, tendon sheaths, and bursas. It is almost always monoarticular and the knee is the most commonly affected joint, hi our case report, we have presented an extensive PVNS of the right knee joint in a 53 year ohl male patient and discussed clinical appearance, pathology, treatment and the value of the magnetic resonance imaging in the diagnosis of this pathologic condition.

Keywords: Knee, synovitis, magnetic resonance imaging.

Diz eklemine ait pigmente villonodüler sinovit olgusu

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Sami Yakut, Muhammet Acar
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Pigmente villonodüler sinovit eklemleri, bursaları ve tendon kılıflarını döşeyen siııovial membranm proliferatif bir hastalığı olup, genellikle benign bir durum olarak kabul edilmektedir. Hastalık hemen daima monoartikiilerdir ve diz eklemi en sık tutulan eklemdir. Biz olgu sunumumuzda 53 yaşındaki bir erkek hastada sağ diz eklemine ait yaygın pigmente villonodüler sinovit tutulumunu gösterdik ve hastalığın klinik görünümünü, patolojisini, tedavisini ve tanısında manyetik rezo¬nans göriintiilmenin değerini tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Diz, sinovit, manyetik rezonans görüntüleme

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Sami Yakut, Muhammet Acar. Pigmented villonodüler synovitis of the knee joint. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 53-55

Corresponding Author: Ahmet Mesrur Halefoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale