ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The relationship between urinary volume in fetal bladder and amniotic fluid volume [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 43-45

The relationship between urinary volume in fetal bladder and amniotic fluid volume

Attila Çankaya, Levent Yaşar, Mustafa Seven, Kadir Savan, Bektaş Yıldırım
Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi

OBJECTIVE: We assess the effect of urinary volum in fetal bladder to amniotik fluid volume.
MATERIAL AND METHOD: Our study group consisted of 118 patients who applied to our polclinic. Amniotic fluid volume in four quadrants and tize greatest diameter of fetal urinary bladder were measured ultrasonographically. The second measurement was performed 1hour after the first. Statistical assesment of the results was performed using student-t test.
CONCLUSION: The cases where statistically meaningful decrease in fetal urinary volume present, the increase in amniotic fluid volume was also meaningful.

Keywords: Amniotic fluid, fetal urinary volume.

Fetal Mesane İdrar Volümü ve Amniotik Sıvı Arasındaki İlişki

Attila Çankaya, Levent Yaşar, Mustafa Seven, Kadir Savan, Bektaş Yıldırım
Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi

AMAÇ: Fetüs mesanesindeki idrar volümünün amniotik sıvıya oları katkısını araştırdık.
MATERYEL VE METOD: Polikliniğe başvuran 118 gebede yapılmıştır. Ultrasonografik olarak dört kadran amniotik sıvı indeksi tespit edildi ve fetüs mesanesi en uzun çapından ölçüldü. İkinci ölçüm birinci ölçümü takiben 1 saat sonra yapıldı. Elde edilen sonuçlar studen-t testiyle istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR ve SONUÇ: Fetüs mesane volümünde istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma saptanan olgularda antiotik sıvıdaki artışda anlamlı idi.

Anahtar Kelimeler: Fetal mesane volü, mü, amniotik sıvı.

Attila Çankaya, Levent Yaşar, Mustafa Seven, Kadir Savan, Bektaş Yıldırım. The relationship between urinary volume in fetal bladder and amniotic fluid volume. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 43-45

Corresponding Author: Mustafa Seven, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale