ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Three-dimensional Computerized Tomography and Multiplanar Imaging of Developmental Hip Dysplasia [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 103-109 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.79095

Three-dimensional Computerized Tomography and Multiplanar Imaging of Developmental Hip Dysplasia

Müjdat Bankaoğlu
Department of Radiology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Developmental dysplasia of the hip (DDH) is still one of the biggest orthopedic problems in the world. Global poverty and refugee crises have led to it becoming a greater issue even in developed nations. Early diagnosis and effective treatment of DDH are required to prevent the possibility of arthrosis, limb shortening, pelvic asymmetry, and vertebral scoliosis. In late cases, surgery is the only choice for correction. Direct radiography has been used for many years and continues to have an important role, though ultrasonography is the primary source for early postnatal screening. Although magnetic resonance imaging (MRI) has become an important modality to provide sectional imaging in many cases, in late-period dysplasia, computed tomography (CT) and three-dimensional (3D) CT are preferred because it can more effectively demonstrate the cortical bony structures. The aim of this review was to demonstrate the effectiveness of 3D CT and multiplanar reconstruction based on previous studies.

Keywords: Developmental hip dysplasia, imaging; multiplanar imaging; three-dimensional computerized tomography.

Gelişimsel kalça displazisinde üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ve multiplanar görüntüleme

Müjdat Bankaoğlu
Sisli Hamidiye Etfal Egitim Arastırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, Istanbul

Gelişimsel kalça displazisi halen dünyada en önemli ortopedik sorunlardan biri olma özelliği taşır.Dünya genelinde izlenen yoksullaşma ve gelişmiş ülkelerde yaşanan sığınmacı krizi genelde gelişmekte olan ülkelerde izlenen bu durumu daha global bir sorun haline getirmektedir. Erken tanı ve etkin tedavi olmadığında kalçada artroz,ekstremite kısalığı,pelvis asimetrisi ve skolyoz gibi sorunlar kalıcı hale gelmektedir.Tanıda uzun yıllardan bu yana kullanılan direkt grafi halen kılavuz görüntüleme olarak önemli yere sahiptir.Ultrasonografi tamamen erken doğum sonrası tarama ve için kullanılır. Manyetik rezonans görüntüleme çoğu durumlarda en önemli modalite olarak kullanılsa da bilgisayarlı tomografi(BT) ve üç boyutlu bilgisayarlı tomografi geç dönem displazilerde kemik yüzey yapılardaki deformasyonu daha etkin gösterdiği için tercih edilmektedir., Bu derlemede kalça displazisi hakkında basit görüntüleme bilgileri vererek üç boyutlu BT nin geç dönem olgularda görüntüleme özelliklerinden bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel kalça displazisi, Görüntüleme, Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi, multiplanar görüntüleme

Müjdat Bankaoğlu. Three-dimensional Computerized Tomography and Multiplanar Imaging of Developmental Hip Dysplasia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 103-109

Corresponding Author: Müjdat Bankaoğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale