ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Cardiovascular and Arterial Blood Gas Changes During Laparoscopic Cholescystectomy [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 7-11

Cardiovascular and Arterial Blood Gas Changes During Laparoscopic Cholescystectomy

Sibel Oba1, Yeşim Koçkesen1, Gürkan Yetkin2, Sadık Yıldırım3, Berrin Yalçın1, Raife Torun1
1Şişli Etfal Hastanesi 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2Şişli Etfal Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği
3Şişli Etfal Hastanesi I. Genel Cerrahi Kliniği

OBJECTIVE: In this study cardiovascular and arterial blood gas changes during laparoscopic cholescystectomy were investigated.
STUDY DESIGN: This study was based on 24 ·patients­ who underwent lapuroscopic cholecysrectomy (LC). Thiopentone, atracurium, isoflurone, N2O + O2] were used for general anesthesia. In all patients radial arter was catheterisated. Heart rate (HR), mean arterial blood pressure (MABP) and arterial blood gazes were measured in preoperative period, after indication just after jıeritımeal insufflation of CO2 60 minutes after insufflation and at extubation. Arterial blood gazes analyses covered arterial pH PaO2, PaCO2, HCO3 and BE.
RESULTS: After insufflation, in all measurements HR, MABP PaCO2 were increased (p<0.05). and pH decreased significantly (p<0.001). HCO3 value 60 minures after insufflation was decrased, BE value was increased in negative way (p<0.05).
CONCLUSION: We conclude that the complications of LC can he avoided by a careful monitoring of cardiovascular system and arterial blood gazes.

Keywords: Laparoscopic Cholecystectomy, arterial blood gazes.

Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan Hastalarda Kardiovasküler Değişiklikler ve Kan Gazlarının İncelenmesi

Sibel Oba1, Yeşim Koçkesen1, Gürkan Yetkin2, Sadık Yıldırım3, Berrin Yalçın1, Raife Torun1
1Şişli Etfal Hastanesi 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2Şişli Etfal Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği
3Şişli Etfal Hastanesi I. Genel Cerrahi Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada laparoskopik kolesisrektomik uygulanan hastalarda kardiovasküler değişiklikler ve kan gazlarının incelenmesi amaçlandı.
MATERYAL VE METOD: Tiyopenron, atrakuryum, isofluran, N2O + 02 ile genel anestezi verilmiş ASA 1 ve 2 grubuna dahil 24 laparoskopik kolesistektomi olgusu üzerine çalı­şıldı. Radial arter katerizasyonu uygulandı. Preoperatuvar, indüksiyon sonrası, intraperitoneal CO2 insflasyonu sonrası insuflasyondan 60 dakika sonra ve ekstübasyonda olmak üzere 5 kez, kalp tepe atımı (KTA). ortalama arter basıncı. (OAB) kaydedildi ve arter kan gazları analizleri (AKGA) yapıldı. AKGA ile arteryel pH. PaO2, PaCO2, HCO3 ve BE saptandı.
BULGULAR: İnsuflasyon sonrası bütün ölçümlerde KTA,
OAB ve PaCO2de anlamlı bir artış(p<0.05), pH'da belirgin bir düşüş görüldü (p<0.00/ ). Insuflasyondan 60 dakika sonra HCO3 değerleri anlamlı bir azalma gösterirken, BE değerleri negatif yönde anlamlı yüksek bulundu (p<0.05).
SONUÇ: LK anestezisinde hasta seçiminde dikkatli olunması ne ortaya çıkabilecek komplikosyonları önlemek için yakın bir kardiovasküler sistem ne kan gazı takibinin önemi vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, arter kan gazları.

Sibel Oba, Yeşim Koçkesen, Gürkan Yetkin, Sadık Yıldırım, Berrin Yalçın, Raife Torun. Cardiovascular and Arterial Blood Gas Changes During Laparoscopic Cholescystectomy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 7-11

Corresponding Author: Sibel Oba, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale