ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Thigh absces and wide paniculitis caused by Escherichia coli after intramuscular injections: case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 155-158 | DOI: 10.5350/SEMB.20141020062249

Thigh absces and wide paniculitis caused by Escherichia coli after intramuscular injections: case report

Eren Çağan1, Havva Hasret Çağan2, Murat Şan3
1Gaziantep Çocuk Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Gaziantep-Türkiye
2Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmunolojisi Kliniği, Bursa-Türkiye
3Gaziantep Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Gaziantep-Türkiye

The parenteral drug application is a routinely used method in all medical disciplines. Intramuscular, intraarticular, intravenous injections and infusions can cause local complications such as abscesses and articular infections. These local complications can lead to bacteraemia, sepsis and may lead to multiple organ failure associated with high morbidity and mortality. We present a patient with thigh abscess and wide paniculitis caused by Escherichia coli after intramuscular injections.

Keywords: Intramuscular injections, infection, Escherichia coli, child.

İntramusküler enjeksiyon sonrası Escherichia coli’nin neden olduğu uyluk apsesi ve yaygın pannikülit: Olgu sunumu

Eren Çağan1, Havva Hasret Çağan2, Murat Şan3
1Gaziantep Çocuk Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Gaziantep-Türkiye
2Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmunolojisi Kliniği, Bursa-Türkiye
3Gaziantep Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Gaziantep-Türkiye

Parenteral ilaç uygulamaları tüm tıbbi disiplinlerde rutin olarak yapılan bir işlemdir. İntramusküler, intravenöz, intraartriküler uygulamalar ve infüzyonlar apse, eklem enfeksiyonu gibi lokal komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu tip lokal komplikasyonlar mortalitesi ve morbiditesi oldukça yüksek bakteriyemi, sepsis ve çoklu organ yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Biz bu yazıda intramusküler enjeksiyon sonrası Escherichia coli’nin neden olduğu uyluk apsesi gelişen ve yaygın panniküliti olan bir hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: İntramusküler enjeksiyon, enfeksiyon, Escherichia coli, çocuk.

Eren Çağan, Havva Hasret Çağan, Murat Şan. Thigh absces and wide paniculitis caused by Escherichia coli after intramuscular injections: case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 155-158

Corresponding Author: Eren Çağan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale