ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
To Show The Physiological Hypoxia of Healthy Newborn by Comparing Cord Blood Gases with Apgar Scores [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 25-27

To Show The Physiological Hypoxia of Healthy Newborn by Comparing Cord Blood Gases with Apgar Scores

Sinan Uslu, Güner Karatekin, Ayşegül Taplamacı, Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Hastanesi, 1. Çocuk Kliniği

OBJECTIVE: This study is planned to confirm the relation between Apgar scores and umbilical cord blood gases and to assignee the physiological hypoxia of' newborn infants.
STUDY DESIGN: The Apgar scores and umbilical cord blood gases of 18 healthy term newborn infants, who were born at the Obstetric and Gynecology Department at Istanbul Şişli Etfal Hospital were selected.
RESULTS: Those infants who had Apgar scores over 7 at 1 and 5 minutes, had the average umbilical cord blood pH value 7.26 (7./9-7.39), the average P02 value 23.36 ( 17.4- 31.2) mmHg, the average PC02 value 45.49 (31.8-61.2) mmHg and the average hase excess value of-6.00 (-1.00-- 14.9).
CONCLUSION: These results, which are the same as the scentific knowledge, proves us that the umbilical cord blood gases is an effective and current method, to describe the newborn physiological hypoxia

Keywords: Umbilical cord blood gases, Apgar score, Newborn, Hypoxia.

Sağlıklı Yenidoğanlarda Umbilical Kord Kan Gazları ve Apgar Skorlarının Karşılaştırılarak Sinan Fizyolojik Hipoksinin Gösterilmesi

Sinan Uslu, Güner Karatekin, Ayşegül Taplamacı, Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Hastanesi, 1. Çocuk Kliniği

AMAÇ: Bu çalışma, yenidoğanın değerlendirilmesinde uzun yıllardır rutin olarak kullanılan Apgar skorlaması ile umbilikal kord kan gazları arasındaki ilişkiyi saptamak ve yenidoğanlarda fizyolojik hipoksiyi ortaya koymak amacıyla planlanmıştır.
MATERYAL VE METOD: Şişli Etfal Hastanesi Kadın Doğum Kliniklerinde doğan 18 sağlıklı term bebeğin Apgar skorlaması ile beraber umbilikal kord kan gazları tayinleri yapıldı.
BULGULAR: 1. ve 5. dakika Apgar skorları 7'nin üzerinde tespit edilen tüm bebeklerde umbilikal kord kanı pH değerleri ortalama 7.26 (7.19-7.39), P02 ortalama 23.36 (17.4-3 I.2) mnıHg, PC0 2 ortalama 45.49 (31.8-61.2), Base excess ortalama -6.00 (-1.00--/4.9) olarak saptandı.
SONUÇ: Literatür bilgilerine uygun olarak bulunan umbilikal kord kan gazlan değerleri sağlıklı yenidoğanlarda fizyolojik hipoksiyi tanımlamada yararlı ve geçerli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Umbilikal kord kan gazları, Apgar skor, Yenidoğ, an, Hipoksi

Sinan Uslu, Güner Karatekin, Ayşegül Taplamacı, Asiye Nuhoğlu. To Show The Physiological Hypoxia of Healthy Newborn by Comparing Cord Blood Gases with Apgar Scores. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 25-27

Corresponding Author: Sinan Uslu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale