ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Single incision laparoscopic cholecystectomy [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(1): 1-4

Single incision laparoscopic cholecystectomy

Mehmet Mihmanlı, Uygar Demir, Ece Dilege, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Önder Karabay, Tahir Atun, Mustafa Arısoy, Şener Okul, Gürhan Işıl
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye

Laparoscopic cholecystectomy is gold standart technique for treatment of cholelithiasis. In last years the procedure has performed with single incision. In 2009 December, single incision (single port) laparoscopic cholecystectomy was performed in two cases. Elastic port was entered just through the umbilicus. Roticulating devices were entered through the elastic port. Gallbladder fundus was fixed to the posterior ot the abdominal wall and laparoscopic cholecystectomy was achieved. This technique was determined as a safe, efficient and less painful operation. However it has been required to proved with randomized studies.

Keywords: Single incision laparoscopic surgery, cholecystectomy

Tek insizyondan laparoskopik kolesistektomi

Mehmet Mihmanlı, Uygar Demir, Ece Dilege, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Önder Karabay, Tahir Atun, Mustafa Arısoy, Şener Okul, Gürhan Işıl
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye

Laparoskopik kolesistektomi safra kesesi taşlarının tedavisinde altın standart bir teknik olmuştur. Son yıllarda bu işlem tek bir insizyondan yapılmaktadır. 2009 yılı Aralık ayında, iki olguda tek insizyondan (single port) laparoskopik kolesistektomi yapıldı. Elastik kanül göbek deliğinin tam içinden girildi. Açılanma yapan aletler bu elastik kanülün içinden geçildi. Safra kesesinin fundusu polipropilen ile batın duvarının arkasına fixe edildi ve laparoskopik kolesistektomi başarıyla yapıldı. Bu teknik güvenli, etkin ve daha az ağrı hissettiren bir ameliyat olarak değerlendirildi. Ancak randomize karşılaştırmalı çalışmalarla kanıtlanması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Tek insizyondan laparoskopik cerrahi, Kolesistektomi

Mehmet Mihmanlı, Uygar Demir, Ece Dilege, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Önder Karabay, Tahir Atun, Mustafa Arısoy, Şener Okul, Gürhan Işıl. Single incision laparoscopic cholecystectomy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(1): 1-4

Corresponding Author: Uygar Demir
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale