ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Papillary Thyroid Cancer Presenting with Incidental Skin Lesion: Critical Management of Distant Metastasis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 299-302 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.70846

Papillary Thyroid Cancer Presenting with Incidental Skin Lesion: Critical Management of Distant Metastasis

Mert Tanal1, Nurcihan Aygun2, Mehmet Uludag2
1Department of General Surgery, Ismail Fehmi Cumalioglu State Hospital, Tekirdag, Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Papillary thyroid cancer can usually metastasize to neck lymph nodes. Distant metastases are generally seen as solid organ metastases, in contrast, skin metastasis can rarely be seen. We present a case with papillary thyroid cancer diagnosed with skin metastasis as first clinical sign of distant organ metastasis.
A 63-year-old male patient admitted with a skin lesion in the left lateral neck. He had undergone subtotal thyroidectomy 14 years ago without relevant history of malignancy. Follicular variant papillary thyroid cancer was detected in the excisional biopsy performed from the cutaneous lesion. A 12 × 10 × 8 mm hyperechoic nodule in the left lobe was detected in USG and evaluated as Bethesta-III in fine needle aspiration biopsy. Bilateral multiple lung metastases were detected on thorax CT, trucut-biopsied from largest nodule and confirmed as metastasis. Carcinoma was not detected in total thyroidectomy, and post-operative multiple RAI therapies were applied.
Patients without history of thyroid cancer rarely present with skin metastases and thyroid cancer should not be overlooked in differential diagnosis. Despite meticulous evaluation of the thyroidectomy specimen, tumor may not be detected in the gland. Skin metastasis in papillary thyroid cancer should be evaluated as distant metastasis and investigations for other metastases should be done, and the treatment should be planned in a multidisciplinary manner.

Keywords: Endocrine malignancy, papillary thyroid carcinoma, skin metastasis

İnsidental cilt lezyonu ile prezente olan papiller tiroid kanseri: Uzak metastazın kritik yönetimi

Mert Tanal1, Nurcihan Aygun2, Mehmet Uludag2
1İsmail Fehmi Cumalıoğlu Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Tekirdağ
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Papiller tiroid kanseri genellikle boyun lenf bezlerine metastaz yapabilir. Uzak metastazları genellikle solid organ metastazı olarak görülmesine rağmen, çok nadiren cilt metastazı yapabilir. Bu çalışmada uzak organ metastazının ilk bulgusu olarak cilt metastazı ile başvuran papiller tiroid kanserli olguyu sunmayı amaçladık.
63 yaşında erkek hasta boyun sol lateralinde cilt lezyonu ile başvurdu. 14 yıl önce subtotal tiroidektomi yapılmış ve patolojisinde malignite saptanmamış olan hastanın, yeni gelişen boyun sol lateralindeki lezyondan yapılan eksizyonel biyopside foliküler varyant papiller kanser saptandı. Yapılan USG’de sol lobta 12x10x8 mm hiperekoik nodülün İİAB’si Bethesta 3 olarak değerlendirildi. Toraks BT’de bilateral multipl akciğer metastazı ile uyumlu lezyon saptandı ve en büyük nodülden yapılan trucut biyopsi metastaz ile uyumlu geldi. Total tiroidektomi yapıldı ve patolojide kanser saptanmadı. Hastaya postoperatif multipl RAİ tedavisi uygulandı.
Tiroid kanseri öyküsü olmayan hastalar çok nadiren cilt metastazı ile prezente olabilirler ve ayırıcı tanıda tiroid kanseri gözardı edilmemelidir. Cilt metastazından sonra yapılan tiroidektomi spesimesinin dikkatli değerlendirilmesine rağmen tiroidde tümör saptanmayabilir. Papiller tiroid kanserinde cilt metastazı uzak metastaz olarak değerlendirilmeli ve diğer uzak metastazlar açısından araştırılmalı, tedavisi multidisipliner olarak planlanmalıdır. (SETB-2021-05-150)

Anahtar Kelimeler: Papiller tiroid kanseri, cilt metastazı, endokrin malignitesi

Mert Tanal, Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag. Papillary Thyroid Cancer Presenting with Incidental Skin Lesion: Critical Management of Distant Metastasis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 299-302

Corresponding Author: Mert Tanal
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale