ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Duties of Dermatologists During COVID-19 Pandemic in Turkey: Results of a Nationwide Survey [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 457-461 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.67750

The Duties of Dermatologists During COVID-19 Pandemic in Turkey: Results of a Nationwide Survey

Muazzez Cigdem Oba, Kursat Goker
Department of Dermatology and Venereology, Health Sciences University, Sancaktepe Sehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: The coronavirus disease 2019 (COVID-19) has led to a reorganization of health services throughout many countries. In this study, we aimed to get an overview of the duties of the dermatologists during COVID-19 pandemic in Turkey. In light of the results, we aimed to determine the aspects of Turkish dermatology practice which might require innovation.
Methods: Dermatologists across Turkey were asked to fill in an online 11-item questionnaire survey, investigating their duty/duties (dermatology outpatient and inpatient clinics, pandemic outpatient and inpatient clinics, emergency, etc.) month by month during March–June 2020.
Results: A total of 217 dermatologists participated in the survey. Vast majority (91–98%) of the participants reported that they performed dermatology outpatient visits. While 41.5–56.2% of participants were redeployed to pandemic inpatient clinics, 12.9–29% were mobilized to pandemic outpatient clinics. Each month, at least 90% of the residents that participated in the questionnaire reported that they were recruited to pandemic inpatient clinics.
Conclusion: As the impact of COVID-19 pandemic is ongoing in Turkey, these data should be taken into consideration to rapidly implement new measures in Turkish dermatology practices such as a referral system for dermatology outpatient visits to equitably distribute dermatology services, widespread use of telemedicine, and virtual educations of residents.

Keywords: Coronavirus, dermatology; pandemic.

Türkiye’de COVID-19 pandemisi sırasında dermatologların görevleri: Ülke çapında yapılan anket çalışmasının sonuçları

Muazzez Cigdem Oba, Kursat Goker
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji ve Venereoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaçlar: Coronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) birçok ülkede sağlık hizmetlerinde yeniden düzenleme yapılmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye’de COVID-19 pandemisi sırasında dermatologların görevlerini değerlendirmeyi amaçladık. Sonuçların ışığında, Türk dermatoloji klinik pratiğinde yenilik gerektirebilecek açıları saptamayı amaçladık.
Yöntem: Ülke çapında dermatologların, Mart-Haziran 2020 ayları arasında her ay için yaptıkları görev/görevleri (dermatoloji polikliniği, dermatoloji servisi, pandemi kliniği, pandemi servisi, acil vb.) sorgulayan 11 soruluk anketi internet ortamında cevaplamaları istendi.
Bulgular: Toplam 217 dermatolog ankete katıldı. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%91 ila %98) dermatoloji poliklinik muayenelerini yaptığını belirtti. Katılımcıların %41.5 ila %56.2’si pandemi servislerinde görev alırken, %12.9 ila %29’u pandemi polikliniklerine çekilmişti. Dört ay boyunca her ay, ankete katılan asistanların en az %90’ı pandemi servislerinde görevlendirildiklerini belirtti.
Sonuç: Türkiye’de COVID-19 pandemisinin etkileri sürmekte olduğundan, bu verilerin Türk dermatoloji pratiğinde yeni tedbirler alınması için dikkate değer olduğunu düşünmekteyiz. Dermatoloji hizmetinin eşitlikçi olarak sağlanabilmesi için dermatoloji polikliniklerine referans ile başvurulması, teletıp uygulamalarının yaygınlaştırılması ve asistanların uzaktan eğitimi bu tedbirlerin en önemlileri olarak sayılabilir. (SETB-2021-03-087)

Anahtar Kelimeler: coronavirüs, dermatoloji, pandemi

Muazzez Cigdem Oba, Kursat Goker. The Duties of Dermatologists During COVID-19 Pandemic in Turkey: Results of a Nationwide Survey. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 457-461

Corresponding Author: Muazzez Cigdem Oba
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale