ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Impact of the Coronavirus Disease Pandemic on the Annual Thyroid, Parathyroid, and Adrenal Surgery Volume in a Tertiary Referral Endocrine Surgery Center in 2020 [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 286-293 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.64920

Impact of the Coronavirus Disease Pandemic on the Annual Thyroid, Parathyroid, and Adrenal Surgery Volume in a Tertiary Referral Endocrine Surgery Center in 2020

Fatih Tunca, Yalin Iscan, Ismail Cem Sormaz, Nihat Aksakal, Yasemin Senyurek
Department of Surgery, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objective: The purpose of the study was to evaluate the impact of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic on endocrine surgical volumes.
Methods: There were periodic surgical restriction sin our country in 2020 due to the pandemic. Endocrine surgery volumes at the Division of Endocrine Surgery, Istanbul Medical Faculty were compared between 2019 and 2020.
Results: The surgical volume reduction in 2020 compared to 2019 was 20%, 54.5%, and 40% for thyroid, parathyroid, and adrenal surgery, respectively. Surgical volume for thyroidectomy for benign nodular goiter and parathyroidectomy significantly decreased, whereas adrenal surgery showed no significant difference in 2020 compared to 2019. No significant difference was found in the rates of thyroid cancer and adrenocortical cancer surgery in 2020compared to 2019.
Conclusion: The COVID-19 outbreak led to a significant reduction in the annual rates of parathyroidectomy and thyroidectomy for benign goiter, whereas the volume of thyroid cancer and adrenal surgeries were similar to the previous year.

Keywords: Coronavirus disease pandemic, endocrine surgery; endocrine surgical volume.

Tersiyer Referans Bir Endokrin Cerrahi Merkezinde 2020’de Covid-19 Pandemisinin Yıllık Tiroid, Paratiroid ve Adrenal Cerrahi Hacimine Etkisi

Fatih Tunca, Yalin Iscan, Ismail Cem Sormaz, Nihat Aksakal, Yasemin Senyurek
İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı COVID-19 pandemisinin endokrin cerrahi hacimleri üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
Metod: 2020 yılında pandemi nedeniyle ülkemizde periyodik olarak cerrahi kısıtlamalar getirilmiştir. Cerrahi kısıtlamaların endokrin cerrahi hacimine etkisini araştırmak için İstanbul Tıp Fakültesi Endokrin Cerrahisi Bölümünde 2019 ve 2020 yıllarındaki endokrin cerrahi hacimleri karşılaştırıldı.
Bulgular: 2020 yılında 2019 yılına göre tiroid, paratiroid ve adrenal cerrahi hacminde sırasıyla %20, %54,5 ve %40 azalma saptandı. 2020’de benign nodüler guatr nedeniyle tiroidektomi ve paratiroidektomi hacimleri anlamlı olarak azalırken, adrenal cerrahi hacminde 2019'a göre anlamlı bir fark gözlenmedi. Yıllık tiroid kanseri ve adrenokortikal kanser cerrahisi hacminde iki sene arasında anlamlı bir fark saptanmadı.
Tartışma: COVID-19 salgını esnasındaki cerrahi kısıtlamalar, yıllık benign guatr nedeni ile tiroidektomi ve paratiroidektomi hacminde anlamlı bir azalmaya yol açarken, tiroid kanseri ve adrenal cerrahisi hacimleri üzerine anlamlı bir etkisi saptanmadı. (SETB-2021-06-191)

Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, endokrin cerrahi, endokrin cerrahi hacmi

Fatih Tunca, Yalin Iscan, Ismail Cem Sormaz, Nihat Aksakal, Yasemin Senyurek. Impact of the Coronavirus Disease Pandemic on the Annual Thyroid, Parathyroid, and Adrenal Surgery Volume in a Tertiary Referral Endocrine Surgery Center in 2020. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 286-293

Corresponding Author: Yalin Iscan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale