ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Cause of an Unusual Abdominal Pain in Children: Splenic Torsiyon – Three Case Report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 435-438 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.64872

The Cause of an Unusual Abdominal Pain in Children: Splenic Torsiyon – Three Case Report

Mesut Demir, Seyma Demirci, Ceylan Hamzaoglu, Meltem Kaba, Nihat Sever
Department of Pediatric Surgery, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Türkiye

Splenic torsion is a rare cause of abdominal pain that may develop due to laxity or absence of the ligaments that stabilize the spleen. A torsioned spleen may present with an acute abdomen clinically and may require urgent surgical intervention. We aimed to discuss three pediatric cases who applied to our clinic with acute abdomen symptoms after splenic torsion and their treatment approaches. Case 1: A 10-year-old female patient presented with complaints of progressive abdominal pain and non-bilious vomiting. On examination, there was abdominal tenderness and palpable fullness in the left lower quadrant. Imaging methods were compatible with splenic torsion. Laparoscopic splenectomy was performed. Case 2: A 4-year-old girl presented with complaints of abdominal pain and non-bilious vomiting. On examination, diffuse tenderness in the abdomen and defense-rebound were positive. Imaging methods were compatible with splenic torsion. On exploration, it was observed that the spleen was torsioned in different directions around the double pedicle. Splenectomy was performed. Case 3: A 5-year-old male patient was operated in another hospital with the complaint of abdominal pain, with the diagnosis of acute appendicitis, with open surgery. However, there was no improvement in the patient’s symptoms after surgery. The patient was consulted to our clinic on the 5th post-operative day. Imaging methods were found to be compatible with splenic torsion. Laparoscopic splenectomy was performed. In the pediatric population, splenic torsion can cause acute or chronic abdominal pain of unknown cause. Splenopexy should be the first goal of treatment in torsion, but splenectomy is the only treatment option in complicated cases and laparoscopy can be used safely even in complicated cases.

Keywords: Laparoscopy, splenic torsion, splenopexy

Çocuklarda karın ağrısının olağan dışı bir sebebi: Dalak torsiyonu. 3 Olgu sunumu

Mesut Demir, Seyma Demirci, Ceylan Hamzaoglu, Meltem Kaba, Nihat Sever
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul

Dalak torsiyonu, dalağı stabilize eden bağların gevşekliği veya yokluğuna bağlı olarak gelişebilen, akut veya karın ağrısının nadir bir nedenidir. Torsiyone olmuş bir dalak acil cerrahi girişim gerektirebilmektedir. Dalak torsiyonu sonrası akut karın bulguları ile kliniğimize başvuran üç pediatrik olguyu ve tedavi yaklaşımlarını tartışmayı amaçladık.
Olgu 1: On yaşında kız hasta, karın ağrısı, safrasız kusma, şikâyeti ile başvurdu. Batın hassasiyeti, sol alt kadranda ele gelen dolgunluk mevcuttu. Görüntüleme yöntemleri dalak torsiyonu ile uyumluydu. Hastaya laparoskopik splenektomi yapıldı.
Olgu 2: Dört yaşında kız hasta, karın ağrısı ve safrasız kusma şikâyeti ile başvurdu. Batında yaygın hassasiyet, defans-rebound mevcuttu. Görüntüleme yöntemleri dalak torsiyonu ile uyumluydu. Laparotomi ile splenektomi yapıldı.
Olgu 3: 5 yaşında erkek hasta karın ağrısı şikayeti ile başvurduğu başka bir hastanede apandisit tanısıyla açık operasyon ile opere edilmiş. Ameliyat sonrası hastanın semptomlarında herhangi bir iyileşme olmayınca postoperatif beşinci günde kliniğimize konsülte edildi. Görüntüleme yöntemleri dalak torsiyonu ile uyumlu bulundu. Hastada laparoskopik splenektomi yapıldı.
Pediyatrik popülasyonda dalak torsiyonu nedeni bilinmeyen akut veya kronik karın ağrısına neden olabilir. Torsiyonda dalak koruyucu yaklaşım tedavinin ilk amacı olmalıdır ancak komplike vakalarda splenektomi tek tedavi seçeneğidir ve komplike vakalarda bile laparoskopi güvenle kullanılabilir. (SETB-2021-05-156)

Anahtar Kelimeler: laparoskopi, splenektomi, dalak torsiyonu.

Mesut Demir, Seyma Demirci, Ceylan Hamzaoglu, Meltem Kaba, Nihat Sever. The Cause of an Unusual Abdominal Pain in Children: Splenic Torsiyon – Three Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 435-438

Corresponding Author: Mesut Demir
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale