ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Sezeryan ile Doğan Yeni Doğanların Nörobehavioral İncelemesinde,Propofol ve Thiopental İndüksiyonunun Karşılaştırılması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 13-16

Sezeryan ile Doğan Yeni Doğanların Nörobehavioral İncelemesinde,Propofol ve Thiopental İndüksiyonunun Karşılaştırılması

M. Çiçek, A. Hancı, H. Dobrucalı, B. Ekşioğlu, N. Sivrikaya
Şişli Etfal Hastanesi, II. Anestezioloji ve Reanimasyon Kliniği.

Some analgesic and anesthesic use in labor may cause repetitive neurologic effects.
Scanlon 's Early Neonatal Neurobehavioral Scala (ENNS) and Amiel-Tison's Neurologic and Adaptive Capacity Scoring (NACS) are the most used tests to show these effects.
in our study, we used ENNS and NACS to evaluate the effects of propofol and thiopenthal in neonates who have mothers induced with these agents before general anesthesia.
The onset of spontanous respiration of the newborns, the period between induction of anesthesia and the delivery time, Apgar scores at 1 sı. and 5th. minutes, delivery weights and gestational age were recorded. The scale of NASC was established at the 15th min, 2nd. and 24th. hours, scores more than 35 showed ıhat the newborns was active, while less ıhan 35 was accepted as depression. ENNS scoring was applied at 2nd. and 24th. hours and percentage of the high scored newborns in each group were evaluated. Statistical evaluation was done by using ANOVA and X2 tests and p<0.05 was accepted as significant.
The Apgar scores of all the newborns were more than 8 at the 5th. min. Apgar scores were significantly low and induction of spontaneous respiration time was significantly long in the propofol group. Scores of NASC and ENNS were similar in ali of ıhe three groups.
We suggest that propofol may be an altenıative induction agent except high risk cases.


Sezeryan ile Doğan Yeni Doğanların Nörobehavioral İncelemesinde,Propofol ve Thiopental İndüksiyonunun Karşılaştırılması

M. Çiçek, A. Hancı, H. Dobrucalı, B. Ekşioğlu, N. Sivrikaya
Şişli Etfal Hastanesi, II. Anestezioloji ve Reanimasyon Kliniği.

Doğum esnasında kullanılan bazı aneljezik ve anestezikler, doğumdan sonra tekrarlayan ve gözden kaçabilen bazı nörolojik etkilere sahiptir. Bu etkilerin ortaya konmasında en sık kullanılan testler, Scanlon'un Early Neonatal Neurobehavirol Skalası (ENNS) ile Amiel-Tison ve ark. tarafından belirlenen Neuologic and Adaptive Capacity Scor(NACS)'dir.
Biz de çalışmamızda, propofol ve tiopental indüksiyonu ile anestezi alan gebelerin yenidoğanlarında, ENNS ve NACS bulgularını değerlendirdik. Yenidoğanların spontan solunum başlama zamanları, indüksiyon-doğum aralığı, 1. ve 5. dakika Apgar skorları, doğum ağrıları ve gebelik haftaları kaydedildi. NACS skalası 15. dk., 2. ve 24. saatte değerlendirildi. 35 ve üzerinde ise yenidoğan aktif, altında ise depresyonda kabul edildi. ENNS skorlaması 2. ve 4. saatlerde yapıldı ve her grupta yüksek puan alan yenidoğan yüzdesi belirlendi. İstatiksel değerlendirme ANOVA ve X2 testi ile yapıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi.
Bütün yenidoğanların 5. dk. Apgar skorları 8 veya daha yüksekti. Propofol grubunda 1. dk. Apgar skorları anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Spontan solunum başlama zamanları propofol grubunda anlamlı olarak uzundu (p<0.05). NACS ve ENNS skorları her üç grupta benzerdi.
Sonuç olarak, propofol yüksek riskli vakalar hariç alternatif bir indüksiyon ajanı olabilir kanısındayız.


M. Çiçek, A. Hancı, H. Dobrucalı, B. Ekşioğlu, N. Sivrikaya. Sezeryan ile Doğan Yeni Doğanların Nörobehavioral İncelemesinde,Propofol ve Thiopental İndüksiyonunun Karşılaştırılması. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 13-16

Corresponding Author: M. Çiçek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale