ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Congenital cytomegalovirus Infection: a case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 134-136

Congenital cytomegalovirus Infection: a case report

Emrah Can, Selda Arslan, Serdar Çömert, Ali Bülbül, Sinan Uslu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Gancyclovir and valgancyclovir treatment in congenital CMV infection with central nervous system involvement is controversial. A term neonate delivered via vaginal route was found to have dysmorphic facies and a palpable liver extending 3 cm below intercostal margin. The detection of enlargement of subarachnoid space, ventricular dilatation and periventricular calcification in cranial computerized tomography suggested congenital CMV infection. Serologic tests of the patient revealed that CMV IgM was positive. The mother’s serology was found to be CMV IgG(+) and CMV IgM(-). Chorioretinitis was not found in ophtalmological examination. Brain stem evoked potentials and audiometric evaluation were found to be normal. After detection of CMV DNA positivity in PCR, gancyclovir treatment was continued for 6 weeks. Multisystemic involvement in congenital CMV infection should be suspected and in case of central nervous system involvement, medical treatment should be initiated.

Keywords: Cytomegalovirus, congenital, infection, newborn

Konjenital sitomegalovirus enfeksiyonu

Emrah Can, Selda Arslan, Serdar Çömert, Ali Bülbül, Sinan Uslu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Santral sinir sistemini tutulumu olan konjenital CMV enfeksiyonu tedavisinde Gansiklovir tedavisi tartışmalıdır. Zamanında spontan doğumla doğan olgunun annesinde CMV IgG (+), CMV IgM (-) saptandığı öğrenildi. Olgunun fizik muayenesinde dismorfik yüz görünümü ve 3 cm hepatomegali tespit edildi. Kraniyal tomografisinde subaraknoid mesafede genişlik ventrikül dilatasyonu, periventriküler kalsifikasyon saptanması nedeniyle olguda konjenital CMV enfeksiyonu düşünüldü. Olgunun serolojik testlerinde CMV IgM (+) saptandı. Koryoretinit tespit edilmedi. Beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyeller ve odyometrisi normal saptandı. Plazma CMV DNA PCR pozitif saptanan olguya Gansiklovir tedavisi 6 hafta olarak devam edildi. Konjenital CMV enfeksiyonunda multisistem tutulumu olabileceği öngörülmeli ve santral sinir sistemi tutulumunda medikal tedavi başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sitomegalovirus, konjenital, enfeksiyon, yenidoğan

Emrah Can, Selda Arslan, Serdar Çömert, Ali Bülbül, Sinan Uslu. Congenital cytomegalovirus Infection: a case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 134-136

Corresponding Author: Emrah Can
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale