ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Lipomatous hemangiopericytoma (Fat- containing variant of solitary fibrous tumor) [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 116-119

Lipomatous hemangiopericytoma (Fat- containing variant of solitary fibrous tumor)

Fevziye Kabukçuoğlu1, Ayşim Özağarı1, Yavuz Kabukçuoğlu2, Gürkan Yetkin1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Lipomatous hemangiopericytoma is an uncommon, slow-growing benign mesenchymal neoplasm, composed of mature adipocytes and hemangiopericytoma-like areas. The deep soft tissues of the lower extremity and the retroperitoneum are mostly affected. This unique variant of hemangiopericytoma was described by Nielsen in 1995. A 36 year old male presented with a 12 year history of a slowly enlarging mass in the right inguinal region. 14 cm, mobile, painless mass within deep soft tissues was detected. Biopsy findings were consistent with hemangiopericytoma. The mass was totally excised. On gross examination the tumor was a 14x10x7 cm, well-circumscribed, firm, solid mass. It was yellowish – tan on cross section. Microscopically it was composed of cellular areas admixed with single cells, clusters or lobules of mature adipocytes. The histopathological findings were interpreted as lipomatous hemangiopericytoma. Five year follow up of the patient showed no recurrence. Histopathological and clinical features of this distinctive tumor is presented with a brief discussion of its origin.

Keywords: Lipomatous hemangiopericytoma, solitary fibrous tümör

Lipomatöz hemanjioperisitom (Soliter fibröz tümörün yağ dokusu içeren varyantı)

Fevziye Kabukçuoğlu1, Ayşim Özağarı1, Yavuz Kabukçuoğlu2, Gürkan Yetkin1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Lipomatöz hemanjioperisitom nadir görülen ve yavaş gelişen benign bir mezenkimal tümördür. Alt ekstremitenin derin yumuşak dokuları ve retroperiton en sık tutulan bölgelerdir. Hemanjioperisitomun bu özel varyantı 1995’te Nielsen tarafından tarif edilmiştir. 36 yaşında erkek hasta, sağ inguinal bölgede 12 yıldır mevcut kitle nedeniyle kliniğe başvurmuştur. Derin yumuşak doku içerisinde 14 cm çapında mobil ağrısız kitle tespit edilmiştir. Biyopsi sonucu hemanjioperisitom ile uyumlu bulunmuştur. Kitle tamamen çıkarılmıştır. Makroskopik incelemede 14x10x7 cm ölçülerinde iyi sınırlı, elastik kıvamlı, solid kitle görülmüştür. Kesiti sarı-krem renkli alacalı görünümdedir. Mikroskopik olarak matür yağ dokusu alanları ile karışık sellüler alanlar izlenmiştir. Sellüler alanlar oval veya iğsi şekilli hücrelerle çevrili dallanan ince duvarlı kapiller yapılardan oluşmaktadır. Lipoblast görülmemiştir. Histopatolojik bulgular ile lipomatöz hemanjioperisitom olarak değerlendirilmiştir. Hastanın beş yıllık takibinde nüks görülmemiştir. Bu nadir tümörün histopatolojik ve klinik özellikleri orijini ile birlikte tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lipomatöz hemanjioperisitom, soliter fibröz tumor

Fevziye Kabukçuoğlu, Ayşim Özağarı, Yavuz Kabukçuoğlu, Gürkan Yetkin. Lipomatous hemangiopericytoma (Fat- containing variant of solitary fibrous tumor). Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 116-119

Corresponding Author: Fevziye Kabukçuoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale